Giấy phép nhập khẩu mỹ phẩm

Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam

Quy trình thẩm định nhãn hiệu
Quy trình thẩm định nhãn hiệu
  • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam

  • 24 tháng 9, 2015

Kết quả thẩm định hình thức và thời hạn thẩm định hình thức là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn. Cục Sở hữu trí ...

Cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái vẫn còn cam go
Cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái vẫn còn cam go
  • Đăng ký bản quyền.

  • 28 tháng 7, 2020

Trong những năm vừa qua các doanh nghiệp và cơ quan chức năng nhà nước liên tục có những đổi mới nhằm chống lại ...