Nhóm 27. Thảm, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn ... trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế

Nhóm 27. Thảm, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn ... trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế

Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Ni-xơ được chia thành 45 nhóm, từ nhóm 1 đến nhóm 34 là các nhóm về hàng hóa, từ nhóm 35 đến nhóm 45 là các nhóm về dịch vụ.

Nhóm 27. Thảm, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng dệt).
 
 
Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên sản phẩm tiếng Việt
27 Artificial turf Mảng đất có cỏ nhân tạo 270003
27 Automobile carpets Thảm dùng cho ô tô 270010
27 Bath mats Thảm chùi chân sau khi tắm 270001
27 Carpet underlay Lớp lót dưới thảm 270015
27 Carpets Tấm thảm 270011
27 Carpets for automobiles Tấm thảm dùng cho ô tô 270010
27 Coverings (Floor --- ) Tấm phủ sàn 270002
27 Door mats Thảm chùi chân (ở cửa) 270008
27 Floor coverings Tấm phủ sàn 270002
27 Gymnasium mats Thảm dùng ở phòng tập thể dục 270004
27 Gymnastic mats Thảm tập thể dục 270004
27 Hangings (Wall --- ), not of textile Bức trướng treo tường; không bằng sợi dệt 270013
27 Linoleum Vải sơn lát sàn nhà 270014
27 Mats * Chiếu; (tấm lót) 270006
27 Non-slip mats Thảm chống trơn 270012
27 Reed mats Chiếu sậy 270009
27 Rugs* Thảm dầy trải sàn 270011
27 Tapestry [wall hangings], not of textile Thảm (trướng) thêu treo tường; không bằng vải 270013
27 Turf (Artificial --- ) Mảng đất có cỏ nhân tạo 270003
27 Vinyl floor coverings Tấm phủ sàn bằng vinyl 270016
27 Wall hangings, not of textile Tấm trướng treo tường; không bằng vải 270013
27 Wallpaper Giấy dán tường 270007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • TAG :