Tư vấn hợp đồng

Tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn soạn thảo hợp đồng
 • Tư vấn hợp đồng
 • 15 tháng 10, 2013

Dịch vụ tư vấn hợp đồng, bao gồm việc chuẩn bị cơ sở pháp lý, đàm phán, soạn thảo, hiệu chỉnh và thẩm định hợp đồng... Nội dung dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng: Tư vấn ...

Tư vấn hợp đồng
Tư vấn hợp đồng
 • Tư vấn hợp đồng
 • 01 tháng 6, 2012

Hợp đồng được xem như một cơ sở để xác lập quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp. Ý thức được vai trò quan trọng này, chúng tôi luôn trợ giúp Doanh nghịêp trong các công việc sau: Đàm ...

Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp, cổ phiếu, cổ phần
Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp, cổ phiếu, cổ phần
 • Tư vấn hợp đồng
 • 01 tháng 6, 2012

1. Tư vấn về cách thức giao kết hợp đồng; -       Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng; -       Thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng; -       Huỷ bỏ đề nghị giao ...

Tư vấn hợp đồng chuyển nhượng bất động sản
Tư vấn hợp đồng chuyển nhượng bất động sản
 • Tư vấn hợp đồng
 • 01 tháng 6, 2012

1. Tư vấn về cách thức giao kết hợp đồng; -       Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng; -       Thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng; -       Huỷ bỏ đề nghị giao ...

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng li xăng
Dịch vụ soạn thảo hợp đồng li xăng
 • Tư vấn hợp đồng
 • 28 tháng 5, 2012

Tư vấn hợp đồng li xăng Chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan tới các hợp đồng, bao gồm việc chuẩn bị cơ sở pháp lý, đàm phán, soạn thảo và hiệu chỉnh các loại hợp đồng ...

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh
Dịch vụ soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh
 • Tư vấn hợp đồng
 • 28 tháng 5, 2012

Tư vấn hợp đồng kinh tế Tư vấn hợp đồng Chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan tới các hợp đồng, bao gồm việc chuẩn bị cơ sở pháp lý, đàm phán, soạn thảo và hiệu chỉnh ...

Tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ
Tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ
 • Tư vấn hợp đồng
 • 28 tháng 5, 2012

Tư vấn hợp đồng kinh tế Tư vấn hợp đồng Chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan tới các hợp đồng, bao gồm việc chuẩn bị cơ sở pháp lý, đàm phán, soạn thảo và hiệu chỉnh ...

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng mua bán
Dịch vụ soạn thảo hợp đồng mua bán
 • Tư vấn hợp đồng
 • 28 tháng 5, 2012

Tư vấn hợp đồng kinh tế Tư vấn hợp đồng Chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan tới các hợp đồng, bao gồm việc chuẩn bị cơ sở pháp lý, đàm phán, soạn thảo và hiệu chỉnh ...

Tư vấn soạn thảo hợp đồng thuê nhà
Tư vấn soạn thảo hợp đồng thuê nhà
 • Tư vấn hợp đồng
 • 28 tháng 5, 2012

Tư vấn hợp đồng Chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan tới các hợp đồng, bao gồm việc chuẩn bị cơ sở pháp lý, đàm phán, soạn thảo và hiệu chỉnh các loại hợp đồng kinh tế, ...

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ, Li xăng
Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ, Li xăng
 • Tư vấn hợp đồng
 • 28 tháng 5, 2012

Tư vấn chuyển giao công nghệ, Li xăng Đối với chủ sở hữu tài sản trí tuệ, việc chuyển giao công nghệ, lixăng là một trong những chiến lược quan trọng trong việc khai thác và thương mại hoá các ...

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ
Dịch vụ soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ
 • Tư vấn hợp đồng
 • 28 tháng 5, 2012

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ Tư vấn hợp đồng Chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan tới các hợp đồng, bao gồm việc chuẩn bị cơ sở pháp lý, đàm phán, soạn thảo và ...

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng kinh tế
Dịch vụ soạn thảo hợp đồng kinh tế
 • Tư vấn hợp đồng
 • 28 tháng 5, 2012

Tư vấn hợp đồng kinh tế Tư vấn hợp đồng Chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan tới các hợp đồng, bao gồm việc chuẩn bị cơ sở pháp lý, đàm phán, soạn thảo và hiệu chỉnh ...

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng
Dịch vụ soạn thảo hợp đồng
 • Tư vấn hợp đồng
 • 28 tháng 5, 2012

Dịch vụ tư vấn hợp đồng Hợp đồng được xem như một cơ sở để xác lập quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp, ý thức được vai trò quan trọng này, chúng tôi luôn trợ giúp Doanh nghịêp trong ...

Tư vấn hợp đồng kinh tế
Tư vấn hợp đồng kinh tế
 • Tư vấn hợp đồng
 • 18 tháng 7, 2011

Tư vấn hợp đồng Chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan tới các hợp đồng, bao gồm việc chuẩn bị cơ sở pháp lý, đàm phán, soạn thảo và hiệu chỉnh các loại hợp đồng kinh tế, ...

Danh sách Hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản
Danh sách Hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản
 • Tư vấn hợp đồng
 • 24 tháng 4, 2011

Hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản 1. Các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản, hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản - Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng; - ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật