Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Mỹ cho khách hàng
Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Mỹ cho khách hàng
 • Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế
 • 26 tháng 7, 2015

Tài liệu và thông tin yêu cầu đăng ký nhãn hiệu Mỹ  có 02 loại đơn nhãn hiệu: Loại đơn nhãn hiệu  dựa trên cơ sở nhãn hiệu đã sử dụng tại Mỹ và loại đơn nhãn hiệu

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Mỹ
Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Mỹ
 • Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế
 • 26 tháng 7, 2015

Đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ (Hoa Kỳ) là việc các chủ nhãn hiệu nước ngoài nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tới cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) đề nghị cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Mỹ.

Quy trình đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Trung Quốc
Quy trình đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Trung Quốc
 • Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế
 • 26 tháng 7, 2015

Tiến trình đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá. Nộp đơn nhãn hiệu hàng hoá Các cá nhân hoặc pháp nhân nước ngoài có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc nếu họ có đại diện hợp pháp

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Trung Quốc
Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Trung Quốc
 • Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế
 • 26 tháng 7, 2015

Thông tin cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc. Để bảo hộ  nhãn hiệu tại Trung Quốc, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể nộp đơn đăng ký thông qua con đường quốc gia hoặc con đường quốc tế ...

Tài liệu yêu cầu để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc gồm những gì?
Tài liệu yêu cầu để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc gồm những gì?
 • Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế
 • 18 tháng 9, 2022

Tài liệu yêu cầu để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc gồm những gì? Tài liệu chứng minh quyền sử dụng/đăng ký nhãn hiệu chứa các dấu hiệu đặc biệt (tên, biểu tượng, cờ, huy hiệu, của cơ ...

Dấu hiệu có thể đăng ký nhãn hiệu ở Trung Quốc gồm gì?
Dấu hiệu có thể đăng ký nhãn hiệu ở Trung Quốc gồm gì?
 • Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế
 • 18 tháng 9, 2022

Các dấu hiệu có khả năng đăng ký ở Trung Quốc ra sao?  Không định nghĩa nhãn hiệu nào được nêu trong Luật nhãn hiệu Trung Quốc năm 2013. Tuy nhiên, những dấu hiệu sau thuộc các biểu tượng có thể nhìn thấy ...

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế thông qua quốc gia có nhiều ưu điểm
Đăng ký nhãn hiệu quốc tế thông qua quốc gia có nhiều ưu điểm
 • Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế
 • 18 tháng 9, 2022

Đăng ký thông qua con đường quốc gia có nhiều ưu điểm vượt trội so với con đường quốc tế. Thực tế đăng ký nhãn hiệu ra sao? Về cơ bản, nộp đơn yêu cầu đăng ký một nhãn hiệu mới theo con đường quốc ...

Đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc và thủ tục
Đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc và thủ tục
 • Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế
 • 18 tháng 9, 2022

Không định nghĩa nhãn hiệu nào được nêu trong Luật nhãn hiệu Trung Quốc năm 2013. Tuy nhiên, những dấu hiệu sau thuộc các biểu tượng có thể nhìn thấy được và có chức năng phân biệt hàng hóa và/hoặc dịch vụ ...