Đăng ký nhãn hiệu quốc tế thông qua quốc gia có nhiều ưu điểm

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế thông qua quốc gia có nhiều ưu điểm

Đăng ký thông qua con đường quốc gia có nhiều ưu điểm vượt trội so với con đường quốc tế. Thực tế đăng ký nhãn hiệu ra sao? Về cơ bản, nộp đơn yêu cầu đăng ký một nhãn hiệu mới theo con đường quốc gia thay vì thông qua hệ thống Madrid tại Trung Quốc được khuyến nghị thực hiện bởi những lý do sau đây:

a. Chi phí đăng ký quốc tế chỉ định Trung Quốc theo hệ thống Madrid có thể gấp ba đến bốn lần chi phí phải trả cho trường hợp đăng ký theo con đường quốc gia;

b. Quan trọng hơn, thời gian khiếu nại một quyết định từ chối là rất khác biệt giữa hai con đường nêu trên. CTMO yêu cầu chủ đơn phải nộp đơn khiếu nại chỉ trong vòng 15 ngày (không thể gia hạn) kể từ ngày nhận được thông báo từ chối. Ngoài ra, chủ đơn còn bị yêu cầu phải cung cấp bì thư có chứa dấu bưu điện làm bằng chứng chỉ rõ ngày nhận được quyết định từ chối bởi chủ đơn hoặc đại diện của chủ đơn. Nếu không, đơn khiếu nại sẽ không được chấp nhận thụ lý. Trong khi nếu đơn đăng ký được nộp theo hình thức quốc gia thì sẽ không bị yêu cầu như trên. Vì lẽ đó, nếu trường hợp phải nộp đơn khiếu nạithìhình thức đăng ký quốc gia là ưu việt hơn hẳn.

d. Việc phân loại hàng hóa / dịch vụ mang nhãn hiệu xin đăng ký, nếu được nộp qua con đường quốc gia, sẽ được tư vấn chính xác bởi chúng tôi giúp chủ đơn tuân thủ hoàn toàn theo quy định phân nhóm nghiêm ngặt của Trung Quốc. Trong khiđó việc phân nhóm hàng hóa / dịch vụ trong đơn quốc tế (qua hệ thống Madrid) có thể không phù hợp với bảng phân loại Nice lần thứ 10 và có thể dẫn đến khả năng bị từ chối hoặc khó thực thi quyền trên thực tế.

d.Trong trường hợp nhãn hiệu đã đăng ký bị chấm dứt hiệu lực vì không sử dụng trong thương mại, nếu chủ nhãn hiệu không nộp đơn yêu cầu phản bác yêu cầu chấm dứt hiệu lực đó thì theo Luật nhãn hiệu Trung Quốcnhãn hiệu đó sẽ bị chấm dứt hiệu lực. Chủ đơn đăng ký quốc tế chỉ định Trung Quốc thường nhận được thông báo yêu cầu dạng này rất muộn bởi thông báo luôn được gửi trực tiếp tới chủ đơn thay vì gửi cho đại diện chủ đơn được ghi nhận bởi WIPOnên dẫn đến chủ đơn không có đủ thời gian chuẩn bị và nộp trả lời phản bác đúng hạn.

e. Ngoài ra, một đơn đăng ký nhãn hiệu nộp theo hình thức quốc gia sẽ được cấp văn bằng bảo hộ, trong khi đó một đơn đăng ký nhãn hiệu qua hệ thống Madrid sẽ không được cấp văn bằng bảo hộ mà chỉ được thay thế bằng một tuyên bố bảo hộ nhãn hiệu. Trường hợp chủ đơn có hoạt động kinh doanh thực sự tại Trung Quốc, sở hữu một bản gốc giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu vẫn có giá trị thuận tiện hơn nhiều sơ với mộtvăn bản tuyên bố bảo hộ nhãn hiệu.

f. Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, vì rủi ro pháp lý có thể xảy ra bởi quy định được gọi là “tấn công trung tâm” (central attack) của hệ thống Madrid nên chúng tôi lưu ý rằng nếu đơn nước ngoài hoặc đăng ký nhãn hiệu nước ngoài, mà đăng ký quốc tế phải dựa trên chúng, bị từ chối hoặc bị hủy bỏ hiệu lực bởi bất kỳ lý do nào trong vòng năm năm (05) tính từ ngày đăng ký quốc tế thì hiệu lực bảo hộ nhãn hiệu ở tất cả các quốc gia được chỉ định hợp lệ bao gồm cả Trung Quốc của đăng ký quốc tế đó cũng sẽ bị chấm dứt hiệu lực theo. 

  • TAG :