Thủ tục bản quyền

VỀ QUYỀN TÁC GIẢ - p1
VỀ QUYỀN TÁC GIẢ - p1
 • Thủ tục bản quyền
 • 14 tháng 3, 2014

Khái niệm về Sở hữu trí tuệ:Khi đề cập tới quyền sở hữu trí tuệ là đề cập tới quyền của con người đối với một loại tài sản đặc biệt. Tài sản này được tạo ra do lao động ...

Chủ sở hữu quyền tác giả
Chủ sở hữu quyền tác giả
 • Thủ tục bản quyền
 • 28 tháng 5, 2012

Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản quy định tại Điều 20 của Luật này. Chủ sở hữu quyền tác giả là tác giảTác giả ...

Thủ tục Đăng ký chỉ dẫn địa lý
Thủ tục Đăng ký chỉ dẫn địa lý
 • Thủ tục bản quyền
 • 26 tháng 5, 2012

Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng... a. Trình tự ...

Thực hiện việc nộp đơn, xét nghiệm đơn
Thực hiện việc nộp đơn, xét nghiệm đơn
 • Thủ tục bản quyền
 • 26 tháng 5, 2012

ổ chức,cá nhân Việt Nam có quyền tự mình nộp đơn đăng ký hoặc có thể (không bắt buộc) thông qua dịch vụ trung gian của một Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp,thay mặt mình làm ...

Khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc cấp Văn bằng bảo hộ
Khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc cấp Văn bằng bảo hộ
 • Thủ tục bản quyền
 • 26 tháng 5, 2012

Người có quyền khiếu nại: + Người nộp đơn có quyền khiếu nại việc từ chối chấp nhận đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ,từ chối cấp Văn bằng bảo hộ;   + Người yêu cầu xét ...

Dịch Vụ Bảo hộ Sáng chế của Bắc Việt Luật
Dịch Vụ Bảo hộ Sáng chế của Bắc Việt Luật
 • Thủ tục bản quyền
 • 19 tháng 4, 2012

Việc bảo hộ Quyền sở hữu trí tuệ là một trong những công việc quan trọng hàng đầu của Doanh nghiệp. Bắc Việt Luật cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng uy tín cho các doanh nghiệp trong và ...

Tranh cãi “nảy lửa” về bản quyền sách
Tranh cãi “nảy lửa” về bản quyền sách
 • Thủ tục bản quyền
 • 01 tháng 7, 2011

Tranh cãi “nảy lửa” về bản quyền sách - Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt – First News vừa gửi thông cáo tới nhiều tờ báo về việc hai cuốn sách nổi tiếng “Đắc Nhân Tâm” và “Quẳng ...

Tên thương mại
Tên thương mại
 • Thủ tục bản quyền
 • 01 tháng 7, 2011

Tên thương mại Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân sử dụng trong hoạt động kinh doanh, dùng để nhạn biết và phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh ...

Dấu hiệu phân biệt của nhãn hiệu
Dấu hiệu phân biệt của nhãn hiệu
 • Thủ tục bản quyền
 • 01 tháng 7, 2011

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, các nhân khác nhau. Dấu hiệu dùng để phân biệt đó phải nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ...

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá,
Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá,
 • Thủ tục bản quyền
 • 01 tháng 7, 2011

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, các nhân khác nhau. Dấu hiệu dùng để phân biệt đó phải nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ...

Chuyển nhượng nhãn hiệu
Chuyển nhượng nhãn hiệu
 • Thủ tục bản quyền
 • 01 tháng 7, 2011

Khách hàng tư vấn Chuyển nhượng nhãn hiệu tại Luật Bắc Việt sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí của công ty như: 1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến ...

Khả năng phân biệt của nhãn hiệu
Khả năng phân biệt của nhãn hiệu
 • Thủ tục bản quyền
 • 01 tháng 7, 2011

Nhãn hiệu là gì? Nhãn hiệu được bảo hộ dưới hình thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng ...

Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng
Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng
 • Thủ tục bản quyền
 • 01 tháng 7, 2011

Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng Các tiêu chí sau đây được xem xét khi đánh giá một nhãn hiệu là nổi tiếng: 1. Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc ...

Đối tượng của nhãn hiệu có thể là:
Đối tượng của nhãn hiệu có thể là:
 • Thủ tục bản quyền
 • 01 tháng 7, 2011

Đối tượng của nhãn hiệu có thể là: Đối tượng nêu trong đơn đăng ký nhãn hiệu phải là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu ...

 Khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc cấp Văn bằng bảo hộ
Khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc cấp Văn bằng bảo hộ
 • Thủ tục bản quyền
 • 01 tháng 7, 2011

:::: Khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc cấp Văn bằng bảo hộ :::: - Người có quyền khiếu nại: Người nộp đơn có quyền khiếu nại việc từ chối chấp nhận đơn hợp ...

Quá trình thẩm định đơn nhãn hiệu
Quá trình thẩm định đơn nhãn hiệu
 • Thủ tục bản quyền
 • 01 tháng 7, 2011

:::: Quá trình thẩm định đơn nhãn hiệu :::: - Thẩm định hình thức Đơn yêu cầu cấp Giáy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá phải được xét nghiệm hình thức nhằm xác định xem đơn ...

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu
Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu
 • Thủ tục bản quyền
 • 01 tháng 7, 2011

:::: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu :::: - Đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp trực tiếp hoặc gửi tới Cục Sở hữu trí tuệ. - Địa chỉ của Cục Sở hữu trí tuệ: Cục Sở hữu trí tuệ,386 Nguyễn ...

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu
Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu
 • Thủ tục bản quyền
 • 01 tháng 7, 2011

:::: Hồ sơ đơn đăng ký nhãn hiệu :::: - Hồ sơ đơn đăng ký nhãn hiệu phải bao gồm các tài liệu sau đây: Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (Tờ khai),làm theo Mẫu do ...

Quyền đăng ký nhãn hiệu
Quyền đăng ký nhãn hiệu
 • Thủ tục bản quyền
 • 01 tháng 7, 2011

:::: Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ?:::: Văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu được gọi là “Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ”. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực ...

Nhãn hiệu là gì
Nhãn hiệu là gì
 • Thủ tục bản quyền
 • 01 tháng 7, 2011

Nhãn hiệu là gì? :::: Nhãn hiệu là những dấu hiệu để phân biệt hàng hoá,dịch vụ của các cơ sở sản xuất,kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu có thể là từ ngữ,hình ảnh hoặc sự kết hợp các ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật