Dịch vụ Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp
 • Dịch vụ Đăng ký kiểu dáng công nghiệp
 • 01 tháng 6, 2012

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp- Giấy phép đăng ký kinh doanh- Tờ khai yêu cầu cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp (theo mẫu)- Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp- Bộ ảnh ...

Quy trình đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
Quy trình đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
 • Dịch vụ Đăng ký kiểu dáng công nghiệp
 • 28 tháng 5, 2012

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố đó, có tính mới đối với thế giới và dùng ...

Quy trình đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
Quy trình đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
 • Dịch vụ Đăng ký kiểu dáng công nghiệp
 • 28 tháng 5, 2012

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố đó, có tính mới đối với thế giới và dùng ...

Mô tả kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng các điều kiện
Mô tả kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng các điều kiện
 • Dịch vụ Đăng ký kiểu dáng công nghiệp
 • 28 tháng 5, 2012

Phải liệt kê đầy đủ các đặc điểm tạo dáng cần và đủ để xác định bản chất kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ và phạm vi quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công ...

Quá trình xét nghiệm đơn Kiểu dáng công nghiệp
Quá trình xét nghiệm đơn Kiểu dáng công nghiệp
 • Dịch vụ Đăng ký kiểu dáng công nghiệp
 • 28 tháng 5, 2012

Nếu đơn đáp ứng các yêu cầu của đơn hợp lệ, thì Cục Sở hữu trí tuệ xác nhận ngày nộp đơn hợp lệ, số đơn hợp lệ, ngày ưu tiên của đơn và thông báo cho người nộp đơn quyết định ...

Quyền nộp đơn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
Quyền nộp đơn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
 • Dịch vụ Đăng ký kiểu dáng công nghiệp
 • 28 tháng 5, 2012

Nếu kiểu dáng công nghiệp được tạo ra do tác giả thực hiện Hợp đồng thuê việc với Tổ chức hoặc cá nhân khác, và trong Hợp đồng không có thoả thuận nào khác, thì quyền nộp đơn kiểu dáng ...

Kiểu dáng công nghiệp
Kiểu dáng công nghiệp
 • Dịch vụ Đăng ký kiểu dáng công nghiệp
 • 28 tháng 5, 2012

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố đó, có tính mới đối với thế giới và dùng ...

Quy trình đăng ký bảo hộ sáng chế
Quy trình đăng ký bảo hộ sáng chế
 • Dịch vụ Đăng ký kiểu dáng công nghiệp
 • 28 tháng 5, 2012

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có trình độ sáng tạo, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế xã hội. Luật Công Minh hướng dẫn trình tự ...

Thủ tục đăng ký sáng chế
Thủ tục đăng ký sáng chế
 • Dịch vụ Đăng ký kiểu dáng công nghiệp
 • 28 tháng 5, 2012

Hướng dẫn thủ tục đăng ký sáng chế.Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.

Thủ tục Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam
Thủ tục Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam
 • Dịch vụ Đăng ký kiểu dáng công nghiệp
 • 28 tháng 5, 2012

Đơn đăng ký được nộp tại Việt Nam, trong đó yêu cầu bảo hộ tại bất kỳ nước Thành viên nào của Hiệp ước PCT, kể cả Việt Nam (gọi tắt là đơn PCT có nguồn gốc Việt Nam) có thể nộp ...

Thủ tục Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế
Thủ tục Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế
 • Dịch vụ Đăng ký kiểu dáng công nghiệp
 • 26 tháng 5, 2012

Đối với hồ sơ liên quan đến lĩnh vực an ninh quốc phòng, y tế, an sinh xã hội và các nhu cầu thiết yếu của xã hội: Hồ sơ yêu cầu gửi đến Bộ và các cơ quan ngang Bộ quản lý lĩnh vực liên ...

Sáng chế, Giải pháp kỹ thuật và thủ tục đăng ký
Sáng chế, Giải pháp kỹ thuật và thủ tục đăng ký
 • Dịch vụ Đăng ký kiểu dáng công nghiệp
 • 26 tháng 5, 2012

Giải pháp kỹ thuật được công nhận là có khả năng áp dụng,nếu căn cứ vào bản chất của giải pháp mô tả trong đơn sáng chế, có thể thực hiện được giải pháp . . .

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật