Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp
- Giấy phép đăng ký kinh doanh

- Tờ khai yêu cầu cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp (theo mẫu)

- Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp

- Bộ ảnh chụp hoặc bộ ảnh vẽ kiểu dáng công nghiệp

Các đối tượng không được bảo hộ dưới dạng kiểu dáng công nghiệp
- Hình dáng bên ngoài của sản phẩm được tạo ra một cách dễ dàng đối với chuyên gia có trình độ trung bình thuộc lĩnh vực tương ứng;

- Hình dáng bên ngoài do đặc tính kỹ thuật bắt buộc phải có;

- Hình dáng bên ngoài của các công trình xây dựng;

- Hình dáng các sản phẩm chỉ có giá trị thẩm mỹ;

 

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật