Định vị thương hiệu

Các phương pháp định vị thương hiệu ra sao?
Các phương pháp định vị thương hiệu ra sao?
  • Định vị thương hiệu
  • 30 tháng 11, 2019

Định vị thương hiệu (brand positioning) là tập hợp các hoạt động nhằm mục đích tạo ra cho sản phẩm và thương hiệu của sản phẩm mội vị trí xác định (so với đối thủ cạnh tranh) trong tâm trí của khách ...

Các bước định vị thương hiệu của bạn ra sao?
Các bước định vị thương hiệu của bạn ra sao?
  • Định vị thương hiệu
  • 30 tháng 11, 2019

Tạo chiến lược định vị thương hiệu bao gồm việc đi sâu vào chi tiết về thương hiệu và khám phá những gì bạn làm tốt hơn bất kỳ ai khác. 6 bước này giúp bạn tạo ra một chiến lược định vị thương ...

Định vị thương hiệu là gì?
Định vị thương hiệu là gì?
  • Định vị thương hiệu
  • 30 tháng 11, 2019

Cũng định nghĩa đó, theo Marc Filser “định vị thương hiệu là nỗ lực đem lại cho sản phẩm một hình ảnh riêng, dễ đi vào nhận thức của khách hàng. Hay cụ thể hơn, là điều mà doanh nghiệp muốn khách hàng ...

Danh mục

Loading...