Dịch vụ Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam

Quy trình thẩm định nhãn hiệu
Quy trình thẩm định nhãn hiệu
 • Dịch vụ Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 24 tháng 9, 2015

Kết quả thẩm định hình thức và thời hạn thẩm định hình thức là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đơn có đủ điều kiện về hình thức, mẫu nhãn, chủ sở

Quy trình đăng ký nhãn hiệu
Quy trình đăng ký nhãn hiệu
 • Dịch vụ Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 24 tháng 9, 2015

Nhãn hiệu là những dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của đơn vị kinh doanh này với đơn vị kinh doanh khác.Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Trung Quốc và hiệu lực văn bằng
Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Trung Quốc và hiệu lực văn bằng
 • Dịch vụ Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 26 tháng 7, 2015

Đăng ký thương hiệu tại Trung Quốc|Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu Giấy uỷ quyền theo mẫu do Bắc Việt Luật cung cấp (không cần công chứng). 15 mẫu nhãn hiệu (kích ...

Thẩm định đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
Thẩm định đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
 • Dịch vụ Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 26 tháng 7, 2015

Quy trình đăng ký nhãn hiệu và thời gian thẩm định!a) Thẩm định hình thức đơn bảo hộ nhãn hiệu hàng hóaLà việc đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức,về đối ...

Hồ sơ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể
Hồ sơ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể
 • Dịch vụ Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 26 tháng 7, 2015

Hồ sơ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể Tờ khai đăng ký và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu; Giấy uỷ quyền (theo mẫu Luật Việt An) 10 mẫu NHHH (không nhỏ hơn 3×3 cm, không ...

Đăng ký nhãn hiệu tập thể
Đăng ký nhãn hiệu tập thể
 • Dịch vụ Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 26 tháng 7, 2015

Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hóa, dịch vụ của các cá nhân, tổ chức kinh doanh khác không phải ...

Ai được nộp đơn đăng ký nhãn hiệu
Ai được nộp đơn đăng ký nhãn hiệu
 • Dịch vụ Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 25 tháng 5, 2015

Nói chung, bất kỳ người nào có ý định sử dụng nhãn hiệu hoặc cho phép người thứ ba sử dụng, đều có thể nộp đơn đăng ký. Người đó có thể là cá nhân hoặc pháp nhân.

Đăng ký nhãn hiệu và thời gian
Đăng ký nhãn hiệu và thời gian
 • Dịch vụ Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 03 tháng 4, 2015

Thời gian đăng ký nhãn hiệu- 09-12 tháng kể từ ngày nộp đơn. Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam sẽ xem xét và đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu đăng ký, từ đó sẽ đưa ra quyết định ...

Đăng ký độc quyền nhãn hiệu hàng hóa cho khách hàng
Đăng ký độc quyền nhãn hiệu hàng hóa cho khách hàng
 • Dịch vụ Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 23 tháng 9, 2013

Việc đăng ký bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp không những thúc đầy hoạt động quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp, tạo sự tin tưởng trong quan hệ với các đối tác mà doanh ...

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
 • Dịch vụ Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 14 tháng 8, 2012

Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu của một doanh nghiệp (hoặc tập thể các doanh nghiệp) dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các doanh nghiệp ...

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu
Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu
 • Dịch vụ Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 01 tháng 6, 2012

Để thực hiện thành công việc đăng ký nhãn hiệu, tức nhãn hiệu đăng ký có thể được cấp văn bằng bảo hộ, chủ thể nộp đơn đăng ký trước khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu, doanh nghiệp nên thực hiện thủ ...

Đăng ký logo độc quyền
Đăng ký logo độc quyền
 • Dịch vụ Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 01 tháng 6, 2012

Dịch vụ đăng ký độc quyền logo, hướng dẫn thủ tục đăng ký độc quyền logo, cung cấp hồ sơ đăng ký độc quyền logo, đại diện giao dịch với Cục Sở hữu trí tuệ để nộp đơn đăng ký ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật