Hồ sơ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể

Hồ sơ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể
Hồ sơ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể 
  • Tờ khai đăng ký và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;

  • Giấy uỷ quyền (theo mẫu Luật Bắc Việt)

  • 10 mẫu NHHH (không nhỏ hơn 3×3 cm, không vượt quá 8×8 cm)

  • Chứng từ nộp phí, lệ phí.

  • Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể;

  • Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý);

  • Bản đồ xác định lãnh thổ (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm).
Quý khách gọi cho Luật sư để được tư vấn. Hotline: 0387696666-0386319999
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật