Ai được nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Ai được nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Nói chung, bất kỳ người nào có ý định sử dụng nhãn hiệu hoặc cho phép người thứ ba sử dụng, đều có thể nộp đơn đăng ký. Người đó có thể là cá nhân hoặc pháp nhân.

Tham khảo thêm: 

Nhãn hiệu nổi tiếng: 

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật