Tư vấn đầu tư

Pháp Luật Đầu Tư và Phát triển Dự án
Pháp Luật Đầu Tư và Phát triển Dự án
 • Tư vấn đầu tư
 • 31 tháng 5, 2012

Luật Bắc Việt tư vấn Pháp Luật Đầu Tư và Phát triển Dự án. (i) Hoạch định, báo cáo, cung cấp các giải pháp toàn diện về chính sách, môi trường Pháp lý của hoạt động Đầu tư và Dự án ...

Tư vấn thu xếp vốn ngân hàng cho dự án.
Tư vấn thu xếp vốn ngân hàng cho dự án.
 • Tư vấn đầu tư
 • 31 tháng 5, 2012

Tư vấn thu xếp vốn ngân hàng cho dự án. Nghiên cứu và tư vấn chi tiết về các vấn đề Pháp lý liên quan đến Chứng khoán và thị trường chứng khoán; Tư vấn thu xếp vốn cho các dự án đầu ...

Dịch vụ tư vấn mua và tạo lập tài sản của Luật Bắc Việt
Dịch vụ tư vấn mua và tạo lập tài sản của Luật Bắc Việt
 • Tư vấn đầu tư
 • 31 tháng 5, 2012

Luật Bắc Việt tư vấn mua hoặc tạo lập tài sản. Khối tài sản cố định của doanh nghiệp luôn nằm trong chuỗi cân bằng giá trị của dòng tiền, vốn lưu động và các yếu tố bổ sung xung quanh. ...

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư
Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư
 • Tư vấn đầu tư
 • 31 tháng 5, 2012

Chuyển nhượng dự án đầu tư   1. Trình tự thực hiện: - Nhà đầu tư nộp hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư nơi đã cấp Giấy chứng ...

Thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư
Thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư
 • Tư vấn đầu tư
 • 31 tháng 5, 2012

Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư     1. Thành phần, số lượng hồ sơ:  Nhà đầu tư nộp 01 gồm: - Văn bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu ...

Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án có quy mô dưới 300 tỉ và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (dự án thẩm tra)
Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án có quy mô dưới 300 tỉ và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (dự án thẩm tra)
 • Tư vấn đầu tư
 • 31 tháng 5, 2012

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện 1. Thành phần, số lượng hồ sơ:  nhà đầu tư nộp 04 ...

Thẩm tra dự án đầu tư- dự án thuộc diện thẩm tra
Thẩm tra dự án đầu tư- dự án thuộc diện thẩm tra
 • Tư vấn đầu tư
 • 31 tháng 5, 2012

1. Các dự án thuộc diện thẩm tra bao gồm:   - Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 300 tỷ đồng trở lên không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Dự án đầu tư có quy mô ...

Thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư, thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư
Thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư, thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư
 • Tư vấn đầu tư
 • 31 tháng 5, 2012

Hồ sơ đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư và Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư bao gồm:  1. Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư:  a/ Dự án thuộc diện đăng ký điều chỉnh gồm ...

Thủ tục đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Thủ tục đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 • Tư vấn đầu tư
 • 31 tháng 5, 2012

Hồ sơ và cơ sở pháp lý về việc đăng ký lại doanh nghiệp:      1. Thủ tục Đăng ký lại của các doanh nghiệp có vốn ĐTNN theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu ...

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và dự án đầu tư
Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và dự án đầu tư
 • Tư vấn đầu tư
 • 25 tháng 5, 2012

Luật sư Bắc Việt Luật: Theo quy định của Pháp luật Việt Nam Các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau khi được thành lập, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, ...

Dịch vụ tư vấn Luật Bất động sản
Dịch vụ tư vấn Luật Bất động sản
 • Tư vấn đầu tư
 • 22 tháng 5, 2012

Dịch vụ tư vấn liên quan đến Bất động sản của Luật Bắc Việt bao gồm: 1. Tư vấn xin cấp mới sổ đỏ nhà đất. 2. Tư vấn chuyển mục đích sử dụng đất. 3. Tư vấn tách sổ ...

Dịch vụ quản lý dự án công trình xây dựng
Dịch vụ quản lý dự án công trình xây dựng
 • Tư vấn đầu tư
 • 14 tháng 4, 2012

Vai trò của Quản Lý Dự Án Giúp Chủ Đầu Tư hoạch định, theo dõi và kiểm soát tất cả những khía cạnh của dự án và khuyến thích mọi thành phần tham gia vào dự án đó nhằm đạt được ...

Dịch vụ chi tiết về tư vấn quản lý dự án
Dịch vụ chi tiết về tư vấn quản lý dự án
 • Tư vấn đầu tư
 • 14 tháng 4, 2012

Nhiệm vụ của Tư vấn Quản lý Dự Án: Hỗ trợ chủ đầu tư điều hành dự án và giải quyết mọi vấn đề trong quá trình triển khai dự án, từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thiết kế, chọn ...

Viết dự án chuyên nghiệp - nhanh và rẻ
Viết dự án chuyên nghiệp - nhanh và rẻ
 • Tư vấn đầu tư
 • 14 tháng 4, 2012

1. Tại sao phải lập dự án đầu tư? Hầu hết các dự án đầu tư đều phải lập dự án đầu tư hay nghiên cứu khả thi (FS). Việc lập dự án đầu tư giúp cho chủ đầu tư đánh giá hết các khía ...

Lập dự án và dịch vụ tư vấn dự án của Luật Bắc Việt
Lập dự án và dịch vụ tư vấn dự án của Luật Bắc Việt
 • Tư vấn đầu tư
 • 14 tháng 4, 2012

a. Chuẩn bị lập hồ sơ Chủ đầu tư dự án chuẩn bị lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư theo các nội dung sau:  Nghiên cứu về sự cần thiết phải đầu tư và quy mô đầu tư; Tiến hành tiếp ...

Tư vấn dự án - Lập Báo cáo đầu tư
Tư vấn dự án - Lập Báo cáo đầu tư
 • Tư vấn đầu tư
 • 14 tháng 4, 2012

1. Tại sao phải lập báo cáo đầu tư? Đối với những dự án có quy mô đầu tư lớn thường phải lập báo cáo đầu tư hay nghiên cứu tiền khả thi (pre-FS) trước khi lập dự án đầu tư hay ...

Pháp luật về đất đai – Một số quy định chung
Pháp luật về đất đai – Một số quy định chung
 • Tư vấn đầu tư
 • 24 tháng 4, 2011

Pháp luật về đất đai – Một số quy định chung Pháp luật về đất đai được quy định cụ thể trong Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. 1.1. ...

Quy định về thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong kinh doanh BĐS
Quy định về thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong kinh doanh BĐS
 • Tư vấn đầu tư
 • 24 tháng 4, 2011

Quy định về thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong kinh doanh BĐS Theo quy định tại Điều 148 của Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai thì: Bên ...

Đạo đức nghề nghiệp trong môi giới bất động sản
Đạo đức nghề nghiệp trong môi giới bất động sản
 • Tư vấn đầu tư
 • 24 tháng 4, 2011

Đạo đức nghề nghiệp trong môi giới bất động sản Hiện tại Việt Nam chưa đưa ra các điều kiện đạo đức đối với người làm công việc môi giới bất động sản. Nhưng vấn đề tiêu chuẩn ...

Đạo đức nghề nghiệp trong môi giới bất động sản
Đạo đức nghề nghiệp trong môi giới bất động sản
 • Tư vấn đầu tư
 • 24 tháng 4, 2011

Đạo đức nghề nghiệp trong môi giới bất động sản Hiện tại Việt Nam chưa đưa ra các điều kiện đạo đức đối với người làm công việc môi giới bất động sản. Nhưng vấn đề tiêu chuẩn ...

Trang: 12

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật