Thủ tục đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ và cơ sở pháp lý về việc đăng ký lại doanh nghiệp: 

 

 

1. Thủ tục Đăng ký lại của các doanh nghiệp có vốn ĐTNN theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

 

- Thành phần hồ sơ:

a. Văn bản đề nghị đăng ký lại doanh nghiệp

b. Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi

c. Bản sao Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp tỉnh

- Kết quả thựchiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư

 

2. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005

- Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn ĐTNN theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật