Tư vấn dự án - Lập Báo cáo đầu tư

1. Tại sao phải lập báo cáo đầu tư?
Đối với những dự án có quy mô đầu tư lớn thường phải lập báo cáo đầu tư hay nghiên cứu tiền khả thi (pre-FS) trước khi lập dự án đầu tư hay nghiên cứu khả thi (FS). Việc lập báo cáo đầu tư giúp cho chủ đầu tư có một bức tranh sơ bộ về tính hiệu quả và tính khả thi của dự án. Từ đó, giúp chủ đầu tư ra quyết định đầu tư chính xác, hiệu quả.

2. Nội dung cơ bản của Báo cáo đầu tư

•    Phân tích môi trường đầu tư
•    Sự cần thiết đầu tư (phân tích thị trường)
•    Xác định quy mô sản xuất, nguyên liệu, sản phẩm
•    Phân tích địa điểm đầu tư
•    Lựa chọn công nghệ sản xuất (nếu có)
•    Xác định tổng mức đầu tư, hình thức đầu tư
•    Phân tích hiệu quả kinh tế dự án

3. Đâu là giải pháp?

SIC có thể hỗ trợ chủ đầu tư lập báo cáo đầu tư, đánh giá sơ bộ tính hiệu quả và tính khả thi của dự án, giúp chủ đầu tư ra quyết định đầu tư chính xác, hiệu quả. Việc lập báo cáo đầu tư sử dụng các công cụ phân tích như sau:

•    Mô hình phân tích thị trường
•    Phân tích lựa chọn công nghệ dựa trên bản quyền công nghệ (nếu có)
•    Mô hình phân tích kinh tế dự án

4. Thời gian hoàn thành

Thời gian thực hiện lập báo cáo đầu tư từ 4 tuần đến 8 tuần, tùy theo quy mô dự án và phạm vi công việc mà chủ đầu tư yêu cầu.

5. Các bước thực hiện

•    Bước 1: nhận dạng yêu cầu của chủ đầu tư, phạm vi công việc
•    Bước 2: Luật Bắc Việt đề xuất phương án thực hiện
•    Bước 3: Hai bên (chủ đầu tư và Luật Bắc Việt) thống nhất phương án triển khai; tiến hành ký kết hợp đồng
•    Bước 4: Thực hiện hợp đồng
•    Bước 5: Nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật