Tư vấn Đầu tư nước ngoài

Tư vấn Đầu tư nước ngoài

Luật Bắc Việt cung cấp dịch vụ vấn đầu tư nước ngoài: Tư vấn thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoàitư vấn thành lập công ty liên doanhĐiều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư nước ngoài.

Đối với các nhà đầu tư nước ngoài, Luật Bắc Việt hỗ trợ trong việc:
  • Tư vấn, đại diện thực hiện thủ tục đầu tư nước ngoài: Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, thành lập công ty liên doanh, Hợp đồng hợp tác kinh doanh hay một số các hình thức khác như Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
  • Lập Hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư và các ưu đãi đầu tư;
  • Lập các Dự án đầu tư;
  • Tham gia đàm phán, xây dựng các Hợp đồng liên doanh, Hợp tác kinh doanh
  • Nhận sự uỷ quyền của các nhà đầu tư để liên hệ với các cơ quan chức năng tại Việt Nam hoàn thành các thủ tục đăng ký đầu tư hoặc xin cấp phép đầu tư...
Ngoài ra,Luật Bắc Việt còn tư vấn dự án, tư vấn quản lý nội bộ doanh nghiệp, xây dựng hệ thống nội quy, quy chế của doanh nghiệp với kinh nghiệm nhiều năm và sự chuyên nghiệp của quy trình thực hiện.
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật