Dịch vụ chi tiết về tư vấn quản lý dự án

Nhiệm vụ của Tư vấn Quản lý Dự Án:
Hỗ trợ chủ đầu tư điều hành dự án và giải quyết mọi vấn đề trong quá trình triển khai dự án, từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thiết kế, chọn thầu, triển khai thi công, đến nghiệm thu bàn giao công trình.


1. Quản lý thiết kế:

Đưa ra những ý kiến thiết kế sao cho phù hợp với chi phí bỏ ra của Chủ đầu tư và công năng phù hợp với mục đích sử dụng.

Khi có những quyết định thay đổi mục đích sử dụng, tư vấn cho chủ đầu tư những điều chỉnh thiết kế hợp lý và tiết kiệm.

2. Quản lý tiến độ:

Dựa trên kinh nghiệm thi công, Đơn vị tư vấn quản lý dự án xây dựng tổng tiến độ công trình.

Quản lý các công tác thi công các hạng mục nhỏ đi đúng tiến độ đặt ra, quản lý tiến độ thực hiện dự án.

Đưa ra giải pháp khi dự án bị chậm tiến độ.

3. Quản lý chất lượng:

Dựa trên yêu cầu kỹ thuật của thiết kế, đơn vị tư vấn quản lý chất lượng các công tác thực hiện để đạt yêu cầu kỹ thuật.

4. Quản lý chi phí:

Kiểm tra lại dự toán của dự án.

Theo kinh nghiệm xây dựng kế hoạch dòng tiền cần chi trả vào các thời điểm khác nhau để Chủ đầu tư có kế hoạch tài chính phù hợp.

Theo dõi và kiểm tra tính hợp lý của các chi phí phát sinh liên quan đến dự án và bổ sung vào kế hoạch chi phí ban đầu để quản lý.

5. Quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng:

Tham gia quản lý công tác quản lý an toàn lao động của các nhà thầu thi công.

6. Quản lý rủi ro:

Dự đoán trước các rủi ro có thể gặp phải.

Đưa ra các phương án phòng tránh rủi ro cũng như kịch bản phản ứng cho từng loại rủi ro.


Dựa trên dự toán công trình mà phân chia thành các gói thầu.

Lập hồ sơ mời cung cấp các gói thầu nói trên dựa trên dự toán và tiêu chí kỹ thuật do thiết kế đưa ra.

Sau khi đấu thầu, đơn vị tư vấn sẽ thay mặt Chủ đầu tư chấm thầu dựa trên các tiêu chí đã được yêu cầu trong gói thầu và tư vấn cho Chủ đầu tư chọn một đơn vị cung cấp gói thầu thích hợp nhất.

Soạn thảo hợp đồng trao thầu dựa trên hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu của đơn vị được chọn.

Khi thi công, đơn vị tư vấn quản lý dự án sẽ theo dõi khối lượng thanh toán, khối lượng hoàn thành và quyết toán giá trị thanh toán từng gói thầu; tiến độ và chất lượng gói thầu.

8. Quản lý thông tin dự án:

Là đầu nối giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu thông qua việc tổ chức các cuộc họp hàng tuần, hàng tháng giữa Nhà thầu và đơn vị Tư vấn nhằm cung cấp thông tin nhanh chóng và chính xác.

Đánh giá kết quả đạt được của dự án và báo cáo lên Chủ đầu tư đồng thời truyền đạt nguyện vọng của Chủ đầu tư đến Nhà thầu.

Đại diện Chủ đầu tư làm việc với các đơn vị Hành chính sự nghiệp liên quan
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật