Thẩm định đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Thẩm định đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Quy trình đăng ký nhãn hiệu và thời gian thẩm định!

a) Thẩm định hình thức đơn bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

Là việc đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức,về đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn… để từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ. Thời gian thẩm định hình thức là 1 - 3  tháng kể từ ngày nộp đơn

b) Công bố đơn hợp lệ của nhãn hiệu đăng ký

Đơn đăng ký nhãn hiệu được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên Công báo SHCN trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ. Nội dung công bố đơn đăng ký nhãn hiệu là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

c) Thẩm định nội dung nhãn hiệu đăng ký:

Đơn đăng ký nhãn hiệu đã được công nhận là hợp lệ được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ. Thời hạn thẩm định nội dung đơn nhãn hiệu là 9 tháng kể từ ngày công bố đơn.

 

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật