Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Mỹ cho khách hàng

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Mỹ cho khách hàng
  Tài liệu và thông tin yêu cầu đăng ký nhãn hiệu

  Mỹ có 02 loại đơn nhãn hiệu: Loại đơn nhãn hiệu dựa trên cơ sở nhãn hiệu đã sử dụng tại Mỹ và loại đơn nhãn hiệu dựa trên cơ sở nhãn hiệu sẽ sử dụng tại Mỹ


  Nhãn hiệu sử dụng

  Tên và địa chỉ đầy đủ, số điện thoại, địa chỉ Email của Người nộp đơn, loại hình công ty và nơi thành lập công ty

  Ngày và nơi sử dụng đầu tiên (ở bất kể nơi nào trên thế giới); ngày sử dụng đầu tiên ở Mỹ

  Cách thức sử dụng sử dụng của nhãn hiệu (ví dụ: được gắn trên label của hàng hoá hay trên các vật phẩm quảng cáo, đối với dịch vụ). Ðối với hàng hoá: cần có một mẫu label hoặc sản phẩm có chứa label; đối với dịch vụ: cần có một mẫu quảng cáo hoặc vật phẩm để quảng cáo (trong trường hợp này một bản in từ Website cũng được coi là sử dụng dịch vụ). Trong trường hợp nhãn hiệu đã được sử dụng tại Mỹ, thì chỉ cần nộp cho Cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) mẫu nhãn hiệu đã sử dụng thể hiện nhãn hiệu đã được sử dụng trên thực tế như thế nào

  Mẫu nhãn hiệu

  Danh mục hàng hoá/dịch vụ (do Luật Bắc Việt phân loại theo Bảng phân loại quốc tế)


  Nhãn hiệu sẽ sử dụng

  Tài liệu và thông tin yêu cầu đăng ký nhãn hiệu

  Mỹ có 02 loại đơn nhãn hiệu: Loại đơn nhãn hiệu dựa trên cơ sở nhãn hiệu đã sử dụng tại Mỹ và loại đơn nhãn hiệu dựa trên cơ sở nhãn hiệu sẽ sử dụng tại Mỹ
  Không cần giấy uỷ quyền


  Thời hạn bảo hộ và gia hạn nhãn hiệu

  Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá là 10 năm và có thể gia hạn 10 năm tiếp theo

  Đơn xin gia hạn hiệu lực bảo hộ nhãn hiệu có thể được nộp trong vòng 1 năm trước ngày hết hạn hiệu lực hoặc trong vòng 6 tháng kể từ ngày hết hạn hiệu lực. Nếu đơn xin gia hạn không được nộp trong thời hạn nêu trên, thì nhãn hiệu đăng ký sẽ bị hết hiệu lực.

   
  Các thông tin như đề cập trên, ngoại trừ thông tin về ngày sử dụng đầu tiên và mẫu nhãn hiệu đã sử dụng.

  Các thông tin về đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, nếu đã đăng ký tại Việt Nam

  Nếu và khi đơn đăng ký nhãn hiệu được USPTO chấp nhận, người nộp đơn sẽ có 6 tháng để nộp Bản tuyên bố sử dụng (Statement of Use còn được gọi là Allegation of Use). Tuy nhiên, người nộp đơn cũng có thể gia hạn thời gian nộp Statement of Use 5 lần, mỗi lần 6 tháng. Do đó, người nộp đơn có thể có tới 3 năm để nộp Statement of Use, kể từ ngày có thông báo chấp nhận của USPTO

  Không cần giấy uỷ quyền


  Thời hạn bảo hộ và gia hạn nhãn hiệu

  Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá là 10 năm và có thể gia hạn 10 năm tiếp theo

  Đơn xin gia hạn hiệu lực bảo hộ nhãn hiệu có thể được nộp trong vòng 1 năm trước ngày hết hạn hiệu lực hoặc trong vòng 6 tháng kể từ ngày hết hạn hiệu lực. Nếu đơn xin gia hạn không được nộp trong thời hạn nêu trên, thì nhãn hiệu đăng ký sẽ bị hết hiệu lực.

   

 • TAG :