Dấu hiệu có thể đăng ký nhãn hiệu ở Trung Quốc gồm gì?

Dấu hiệu có thể đăng ký nhãn hiệu ở Trung Quốc gồm gì?

Các dấu hiệu có khả năng đăng ký ở Trung Quốc ra sao?  Không định nghĩa nhãn hiệu nào được nêu trong Luật nhãn hiệu Trung Quốc năm 2013. Tuy nhiên, những dấu hiệu sau thuộc các biểu tượng có thể nhìn thấy được và có chức năng phân biệt hàng hóa và/hoặc dịch vụ của một cá nhân hay tổ chức này với các cá nhân, tổ chức khác thì có khả năng đăng ký như một nhãn hiệu:

 • Từ, ngữ
 • Tên;
 • Hình;
 • Hình dạng 3 chiều (3D);
 • Màu sắc;
 • Khẩu hiệu;
 • Âm thanh (nhãn hiệu âm thanh mới được chấp nhận từ ngày 01/05/2014);
 • Bao bì sản phẩm (không phải tất cả các dạng bao bì sản phẩm có thể được chấp nhận đăng ký nhãn hiệu; chỉ có bao bì nhãn hiệu chứa những dấu hiệu có khả năng phân biệt mới được chấp nhận đăng ký).

Ngoài những đăng ký nhãn hiệu thông thường, những dạng nhãn hiệu dưới đây cũng có khả năng đăng ký:

 • Nhãn hiệu tập thể;
 • Nhãn hiệu chứng nhận;
 • Nhãn hiệu nổi tiếng;
 • Nhãn hiệu dịch vụ. 

Những dấu hiệu không đủ điều kiện bảo hộ

 • Dấu hiệu trái với chuẩn mực đạo đức hoặc trật tự công cộng;
 • Từ ngữ chung và thông dụng;
 • Tên gọi, cờ hiệu hoặc biểu tượng của các quốc gia, khu vực hoặc các tổ chức quốc tế;
 • Dấu hiệu không có khả năng phân biệt do thiếu bằng chứng chứng minh nó đã giành được khả năng phân biệt nhờ quá trình sử dụng (secondary meaning);
 • Dấu hiệu mà về cơ bản đóng chức năng là tên họ;
 • Dấu hiệu về cơ bản là tên địa danh (khác với Chỉ dẫn địa lý hay Tên gọi xuất xứ);
 • Dấu hiệu có thể lừa dối người tiêu dùng.

Nếu một nhãn hiệu mà đơn xin đăng ký nó không phù hợp với quy định liên quan của Luật trên, hoặc trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu của một bên khác, gắn liền với hàng hóa trùng hoặc tương tự, đã được bảo hộ hoặc đã được chấp thuận tạm thời sau khi xét nghiệm thì CTMOsẽ từ chối đơn đăng ký và sẽ không công bố nhãn hiệu đó. 

Một nhãn hiệu được yêu cầu đăng ký cho các hàng hóa trùng hoặc tương tự sẽ không được bảo hộ và việc sử dụng nó sẽ bị cấm, nếu nó là bản sao, bản nhái hoặc bản dịch nghĩa của nhãn hiệu nổi tiếng của một bên khác ngay cả khi nhãn hiệu này không được đăng ký tại Trung Quốc và có khả năng gây nhầm lẫn. 

Một nhãn hiệu mà được yêu cầu đăng ký cho các hàng hóa không trùng hoặc không tương tự sẽ không được bảo hộ và việc sử dụng nó sẽ bị cấm, nếu nó là bản tái tạo, bản sao chép hoặc bản dịch của một nhãn hiệu nổi tiếng được đăng ký tại Trung Quốc, gây lừa dối cho cộng đồng, và lợi nhuận của chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng có khả năng bị suy giảm bởi việc sử dụng đó. 

 • TAG :