Tài liệu yêu cầu để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc gồm những gì?

Tài liệu yêu cầu để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc gồm những gì?

Tài liệu yêu cầu để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc gồm những gì? Tài liệu chứng minh quyền sử dụng/đăng ký nhãn hiệu chứa các dấu hiệu đặc biệt (tên, biểu tượng, cờ, huy hiệu, của cơ quan, tổ chức, dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành, tên nhân vật, hình tượng, tên thương mại, chỉ dẫn xuất xứ, giải thưởng, huy chương, hoặc ký hiệu đặng trưng của sản phẩm, dấu hiệu thuộc phạm ...

 

a. Giấy ủy quyền được ký đơn giản bởi một cá nhân đại diện theo pháp luật của chủ đơn ủy quyền cho một tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ tại Trung Quốc được lựa chọn bởi chúng tôi. Không cần phải công chứng hoặchợp pháp hóa lãnh sự.

b. Một bản sao chứng thực bản dịch tiếng Anh của Giấy đăng ký kinh doanh của chủ đơn;

c. Nhóm và danh mục hàng hóa / dịch vụ theo phiên bản lần thứ 10 của bảng phân loại Nice;

d. Tên và địa chỉ của chủ đơn theo tiếng Trung và tiếng Anh (Nếu chủ đơn không sử dụng tên và địa chỉ tiếng Trung, chúng tôi có thể đề xuất bản dịch tiếng Trung cho khách hàng xác nhận);

e. Bản mô tả nhãn hiệu;

f. Mẫu nhãn hiệu (một mẫu mô tả nhãn hiệu mà chủ đơn muốn đăng ký);

g. Bản sao chứng thực các tài liệu ưu tiên nếu muốn yêu cầu quyền ưu tiên.

Lưu ý một số vấn đề:

a. Một đơn đăng ký cho nhiều nhóm được chấp nhận tại Trung Quốc theo Luật nhãn hiệu mới của Trung Quốc có hiệu lực từ 01/05/2014.

b. Tiến hành đăng ký một đơn nhãn hiệu chứa nhiều nhóm không được khuyến nghị bởi chúng tôi vì thực tiễn đăng ký tại Trung Quốc và các lý do pháp lý sau:

  • Thứ nhất, khi chuyển nhượng một nhãn hiệu, tất cả các nhóm của đơn đăng ký phải được chuyển nhượng đồng thời. Ít nhất đó cũng là tình trạng hiện thời. Hiện nay, việc chia tách đơn nhãn hiệu xảy ra chỉ khi một đơn nhãn hiệu bị từ chối bảo hộ một phần, chủ đơn có thể chọn chia tách đơn nhãn hiệu để cho phép những phần được chấp thuận bảo hộ được công bố và sau đó là đăng ký mang một số đơn nhãn hiệu mới, trong khi những phần bị từ chối bước vào quá trình khiếu nại hoặc đơn giản là bị từ bỏ. Tuy nhiên, việc chia tách đơn nhãn hiệu nhìn chung không thể thực hiện trong các tình huống khác.
  • Thứ hai, đơn đăng ký cho nhiều nhóm không giúp tiết kiệm chi phí nộp đơn, lệ phí Nhà nước vẫn được tính theo số lượng nhóm và không có chiết khấu cho các nhóm tiếp theo trong cùng một đơn. 
  • TAG :