Quy trình đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Trung Quốc

Quy trình đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Trung Quốc

Tiến trình đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại Trung Quốc

Nộp đơn nhãn hiệu hàng hoá


  • Các cá nhân hoặc pháp nhân nước ngoài có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc nếu họ có đại diện hợp pháp tại Trung Quốc, ví dụ như văn phòng đại diện. Nếu không, các đơn này phải được nộp thông qua đại diện về nhãn hiệu ở Trung Quốc. Theo nguyên tắc “nộp đơn đầu tiên”, Trung Quốc sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu  cho cá nhân/pháp nhân nào nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên tại nước này.

Thời hạn của đơn nhãn hiệu hàng hoá


  • Đơn sẽ được xét nghiệm sơ bộ trong vòng 01 tháng kể từ ngày nộp đơn hợp lệ và sau đó là xét nghiệm nội dung.

  • Sau khi được chấp nhận sơ bố, đơn sẽ được công bố trên công báo Sở hữu công nghiệp.

  • Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày công bố đơn, nếu không có phản đối, văn bằng sẽ được cấp.

  • Theo quy định, toàn bộ thời hạn từ khi nộp đơn đến khi được cấp văn bằng bảo hộ là 12 tháng. Trên thực tế thời hạn này có thể kéo dài từ 12 đến 18 tháng.


  •  

 

  • TAG :