Dịch vụ soạn thảo hợp đồng kinh tế

Tư vấn hợp đồng kinh tế


Tư vấn hợp đồng


Chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan tới các hợp đồng, bao gồm việc chuẩn bị cơ sở pháp lý, đàm phán, soạn thảo và hiệu chỉnh các loại hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư

Nội dung tư vấn:
– Luật Bắc Việt chuẩn bị các cơ sở pháp lý, các văn bản pháp luật điều chỉnh các vấn đề liên quan;
– Luật Bắc Việt nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;
– Luật Bắc Việt cử (các) Luật sư tham gia vào ban đàm phán hợp đồng;
– Luật Bắc Việt đưa ra các ý kiến pháp lý để bên thuê Tư vấn đánh giá, quyết định trong việc đàm phán các nội dung hợp đồng;
– Luật Bắc Việt thẩm định các nội dung, rà soát, chỉnh sửa các điều khoản hợp đồng do đối tác đưa ra;

- Luật Bắc Việt soạn thảo các điều khỏan hợp đồng cần thiết, đàm phán với đối tác để bảo vệ các điều khỏan quan trọng, bảo đảm được quyền hợp pháp của bên thuê tư vấn;
– Luật Bắc Việt soạn thảo và hiệu chỉnh các điều khỏan liên quan tới quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;
– Luật Bắc Việt tư vấn và soạn thảo các nội dung khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng như điều khỏan thanh toán, phạt hợp đồng, luật áp dụng, cơ quan tài phán…

Các loại hợp đồng:
– Hợp đồng kinh tế,
Hợp đồng thương mại,
– Hợp đồng đầu tư,
– Hợp đồng dân sự,
– Hợp đồng lao động,
Hợp đồng hợp đồng hợp tác kinh doanh,
Hợp đồng hợp đồng liên doanh,
– Hợp đồng hợp đồng mua bán hàng hóa,
– Hợp đồng hợp đồng bảo đảm bí mật…
Hợp đồng li-xăng;
– Hợp đồng mua bán;
– Các loại hợp đồng khác…

Biểu phí luật sư;
Mức phí luật sư được tính toán dựa trên sự phức tạp của yêu cầu công việc và khối lượng công việc thực tế. Phí luật sư sẽ được thông báo sau khi đã làm rõ yêu cầu của bên cần tư vấn.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

 1. Danh sách Hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản

 2. VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KINH TẾ: CẦN MỘT KHUNG PHÁP LÝ

 3. Tư vấn lập địa điểm kinh doanh công ty TNHH

 4. Tư vấn lập địa điểm kinh doanh công ty nhà nước

 5. Tư vấn lập địa điểm kinh doanh 100% vốn nước ngoài

 6. Tư vấn lập địa điểm kinh doanh công ty cổ phần

 7. Tư vấn lập địa điểm kinh doanh công ty liên doanh

 8. Thuế GTGT (VAT) đối với hoạt động kinh doanh tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế cầu treo

 9. Quy định về thuế GTGT (VAT) đối với hoạt động kinh doanh bất động sản có thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng

 10. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NGĂN CHẶN TÁC ĐỘNG KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THẾ GIỚI ĐẾN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM


 • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật