Nhóm 43. Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế

Nhóm 43. Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế

Nhóm 43. Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống;


Nhóm Tên dịch vụ tiếng Anh Tên dịch vụ tiếng Việt
43 Accommodation (Rental of temporary --) Cho thuê chỗ ở tạm thời  430028
43  Accommodation reservations (Temporary --- ) Ðặt chỗ (giữ chỗ) chỗ ở tạm thời  430162
43  Animals (Boarding for ---) Chuồng nhốt trọ cho súc vật  430134
43  Boarding for animals Chuồng nhốt trọ cho súc vật  430134
43  Boarding house bookings Ðặt chỗ (giữ chỗ) ở trọ  430104
43  Boarding houses Nhà trọ  430066
43  Cafeterias Quán cà phê tự phục vụ  430025
43  Camp services (Holiday --- ) [lodging] Dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [tạm trú]  430145
43  Campground facilities (Providing --- ) Cung cấp phương tiện (đất) cắm trại  430026
43  Canteens Căng tin  430027
43  Holiday camp services [lodging] Dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [tạm trú]  430145
43  Homes (Retirement --- ) Nhà nghỉ hưu cho những người cao tuổi  430013
43  Homes (Tourist --- ) Nhà nghỉ [du lịch]  430071
43  Hotel reservations Ðặt chỗ ở khách sạn  430105
43  Hotels Dịch vụ khách sạn  430073
43  Houses (Boarding --- ) Nhà trọ  430066
43  Motels Khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô  430183
43  Providing campground facilities Cung cấp phương tiện (đất) cắm trại  430026
43  Rental of chairs, tables, table linen, glassware Cho thuê ghế; bàn; đồ thuỷ tinh  430186
43  Rental of meeting rooms Cho thuê phòng họp  430187
43  Rental of temporary accommodation Cho thuê chỗ ở tạm thời  430028
43  Rental of tents Cho thuê lều  430189
43  Restaurants Nhà hàng  430102
43 Restaurants (Self-service-) Quán ăn tự phục vụ  430107
43  Retirement homes Nhà an dưỡng cho những người cao tuổi  430013
43  Self-service restaurants Quán ăn tự phục vụ  430107
43  Snack-bars Quán rượu nhỏ  430108
43  Tourist homes Nhà nghỉ du lịch  430071
#nhanhieuhanghoa #dangkynhanhieu 
    Quý khách gọi cho Luật sư để được tư vấn. Hotline: 0387696666-0386319999

  • TAG :