Diễn đàn CEO - Doanh nhân Vũ Ngọc Dũng - Phần 2


"Kinh doanh Luật là một ngành kinh doanh đặc thù mà ở đó Luật sư là người bán trí tuệ, hiểu biết pháp luật và kinh nghiệm của mình cho khách hang” – Vũ Ngọc Dũng

 
THAM KHẢO THÊM: WWW.VUNGOCDUNG.INFO 
  • TAG :