Truyền hình pháp luật: Luật sư Vũ Ngọc Dũng và tranh chấp bản quyền tác giả trên VTV1


( Video năm 2009)  
- Họ tên: VŨ NGỌC DŨNG Chức vụ: GIÁM ĐỐC – LUẬT SƯ ĐIỀU HÀNH
- Ngày tháng năm sinh:06/03/1980
- Trình độ văn hóa: Thạc Sỹ - Luật sư – Nhà báo - NCS tiến sĩ Luật học
- Bằng cấp chuyên môn cao nhất: Thạc Sỹ Quản trị Kinh doanh Quốc tế - MBA Đại Học
Griggs Hoa Kỳ.
- Nơi đào tạo: Đại học Luật Hà Nội – Đại Học Griggs Hoa Kỳ(MBA).
 
Mời các bạn xem thêm các video khác và Folow!
https://www.youtube.com/user/bacvietluatlawfirm/videos
  • TAG :