Khái niệm nhãn hiệu hàng hóa trong pháp luật Nhật bản

Khái niệm nhãn hiệu hàng hóa trong pháp luật Nhật bản

Khái niệm nhãn hiệu hàng hóa trong pháp luật Nhật bản

Pháp luật hiện hành của Nhật Bản về nhãn hiệu là Đạo luật về Nhãn hiệu (Trademark Act) ban hành năm 1959 và được sửa đổi lần gần đây nhất năm 2015. Pháp luật Nhật Bản về nhãn hiệu có thiên hướng nghiêng về phía truyền thống. Khác với quy định mở của pháp luật Hoa Kỳ, pháp luật Nhật Bản quy định nhãn hiệu là các chữ cái, con số, dấu hiệu, hình họa ba chiều hay sự kết hợp giữa chúng có thể có màu sắc, thỏa mãn một trong hai điều kiện sau: thứ nhất, đối với nhãn hiệu gắn lên hàng hóa, nó phải được sử dụng đối với hàng hóa mà một người sản xuất, xác nhận hay đem vào lưu thông; hoặc thứ hai, đối với nhãn hiệu dịch vụ, nó được sử dụng đối với dịch vụ mà một người cung cấp hay xác nhận trong quá trình thương mại. Và theo quy định này, đến nay pháp luật Nhật Bản cũng như Cục Sở hữu công nghệ Nhật Bản vẫn chưa công nhận cho đăng ký nhãn hiệu âm thanh và mùi

  • TAG :