Thủ tục và giấy tờ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

Thủ tục và giấy tờ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

Thủ tục cần để đăng ký logo cho kháng hàng với vai trò là đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

+ Mẫu logo độc quyền để đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

+ Tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký logo độc quyền (theo mẫu) nhãn hiệu hàng hoá

+ Giấy uỷ quyền (gửi lại cho khách hàng sau khi nhận được thông tin yêu cầu đăng ký) để đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

Luật sư hỗ trợ soạn thảo và kiểm tra: Phần danh mục các hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu hàng hoá, dịch vụ  trong tờ khai phải được liệt kê rõ ràng các sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu (logo) và phải được phân nhóm phù hợp với Bảng phân loại quốc tế các hàng hóa, dịch vụ theo Thỏa ước Nice.

Thời gian được cấp chứng nhận nhãn hiệu hàng hoá: kể từ khi nộp đơn đến khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (logo) là khoảng 10 đến 12 tháng (với điều kiện là logo đáp ứng các điều kiện bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu và đơn đăng ký nhãn hiệu không bị sửa đổi, bổ sung hoặc bị phản đối).

Lưu ý với đăng ký nhãn hiệu

- Qui chế sử dụng độc quyền logo nếu logo thương hiệu độc quyền yêu cầu bảo hộ là logo độc quyền nhãn hiệu  tập thể

- Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp dể đăng ký nhãn hiệu , nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác (Chứng nhận thừa kế, chứng nhận hoặc thoả thuận chuyển giao quyền nộp đơn, kể cả đơn đã nộp; hợp đồng giao việc hoặc hợp đồng lao động...)

- Bản sao đơn đầu tiên hoặc Giấy chứng nhận trưng bày triển lãm nếu trong đơn có yêu cầuhưởng quyền ưu tiên theo Điều ước quốc tế

- Tài liệu xác nhận về xuất xứ, giải thưởng, huy chương nếu logo thương hiệu độc quyền chứa đựng các thông tin đó.

- Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, nếu trên độc quyền logo có sử dụng các biểu tượng, tên riêng...

 

  • TAG :