Đăng ký bản quyền tác phẩm

Đăng ký bản quyền tác phẩm

Đăng ký bản quyền tác phẩm

Đăng ký bản quyền tác phẩm  là rất cần thiết, sẽ tránh được các tranh chấp không đáng có như về thời điểm sáng tác, về tác giả, chủ sở hữu của tác phẩm . . .Việc đăng ký còn giúp tác giả được toàn quyền khai thác và thuận tiện trong việc mua bán, sang nhượng quyền. Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc đăng ký bản quyền tác phẩm sách, tác phẩm văn học, tác phẩm âm nhạc Bắc Việt Luật tự hào là một trong những công ty hàng đầu đại diện làm thủ tục đăng ký bản quyền tác giả cho quý doanh nghiệp, giúp quý doanh nghiệp nhận được giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả trong thời gian nhanh nhất.

Các bước đăng ký bản quyền tác phẩm

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký – Cục bản quyền và nhận Giấy hẹn trả kết quả

Bước 3: Bổ sung, sửa đổi hồ sơ theo yêu cầu của chuyên viên (nếu có)

Bước 4: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền sau 15 ngày kể từ ngày hồ sơ hợp lệ

Tài liệu  khách hàng cần cung cấp:

•Nội dung tác phẩm cần đăng ký.

•Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/đồng tác giả.

•Giấy uỷ quyền (theo mẫu của Bắc Việt Luậtlaw soạn thảo).

•Giấy cam kết (theo mẫu của Bắc Việt Luậtlaw soạn thảo).

•Ngày công bố tác phẩm (nếu có).

Dịch vụ của Bắc Việt Luật trợ giúp khách hàng đăng ký bản quyền tác phẩm

•Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản Quyền Tác Giả.

•Đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản Quyền Tác Giả.

•Thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi. CÔNG TY  BẮC VIỆT LUẬT để được tư vấn đăng ký bản quyền tác phẩm một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất!

 

  • TAG :

Danh mục

Loading...