Bài viết

Nhóm 44. Dịch vụ y tế trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 44. Dịch vụ y tế trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 16 tháng 10, 2015

Bảng phân loại dịch vụ hàng hóa Nice - dịch vụ y tế

Nhóm 43. Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 43. Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 16 tháng 10, 2015

Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Ni xơ phiên bản 11-2018 tiếng Việt, Áp dụng bản tiếng việt của bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ ni-xơ phiên bản 11 công bố ...

Nhóm 42. Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu ... trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 42. Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu ... trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 16 tháng 10, 2015

Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến chúng;NhómTên dịch vụ tiếng AnhTên dịch vụ tiếng ViệtMã42 Arbitration ...

Nhóm 41. Giáo dục trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 41. Giáo dục trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 16 tháng 10, 2015

Bảng phân loại Nice là một cách phân loại hàng hóa và dịch vụ được áp dụng cho việc đăng kí nhãn hiệu, được thiết lập theo Thỏa ước Nice (1957). Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Ni-xơ được chia thành 45 ...

Nhóm 40. Xử lý vật liệu trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 40. Xử lý vật liệu trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 16 tháng 10, 2015

Bảng phân loại Nice là một cách phân loại hàng hóa và dịch vụ được áp dụng cho việc đăng kí nhãn hiệu, được thiết lập theo Thỏa ước Nice (1957). Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Ni-xơ được chia thành 45 ...

Nhóm 39. Vận tải trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 39. Vận tải trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 16 tháng 10, 2015

Bảng phân loại Nice là một cách phân loại hàng hóa và dịch vụ được áp dụng cho việc đăng kí nhãn hiệu, được thiết lập theo Thỏa ước Nice (1957). Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Ni-xơ được chia thành 45 ...

Nhóm 38. Viễn thông trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 38. Viễn thông trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 16 tháng 10, 2015

Bảng phân loại Nice là một cách phân loại hàng hóa và dịch vụ được áp dụng cho việc đăng kí nhãn hiệu, được thiết lập theo Thỏa ước Nice (1957). Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Ni-xơ được chia thành 45 ...

Nhóm 37. Xây dựng trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 37. Xây dựng trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 16 tháng 10, 2015

Bảng phân loại Nice là một cách phân loại hàng hóa và dịch vụ được áp dụng cho việc đăng kí nhãn hiệu, được thiết lập theo Thỏa ước Nice (1957). Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Ni-xơ được chia thành 45 ...

Nhóm 36. Bảo hiểm trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 36. Bảo hiểm trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 16 tháng 10, 2015

Bảng phân loại Nice là một cách phân loại hàng hóa và dịch vụ được áp dụng cho việc đăng kí nhãn hiệu, được thiết lập theo Thỏa ước Nice (1957). Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Ni-xơ được chia thành 45 ...

Nhóm 35. Quảng cáo trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 35. Quảng cáo trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 16 tháng 10, 2015

Bảng phân loại Nice là một cách phân loại hàng hóa và dịch vụ được áp dụng cho việc đăng kí nhãn hiệu, được thiết lập theo Thỏa ước Nice (1957). Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Ni-xơ được chia thành 45 ...

Nhóm 34. Thuốc lá trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 34. Thuốc lá trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 16 tháng 10, 2015

Bảng phân loại Nice là một cách phân loại hàng hóa và dịch vụ được áp dụng cho việc đăng kí nhãn hiệu, được thiết lập theo Thỏa ước Nice (1957). Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Ni-xơ được chia thành 45 ...

Nhóm 33. Ðồ uống có cồn (trừ bia) trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 33. Ðồ uống có cồn (trừ bia) trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 16 tháng 10, 2015

Bảng phân loại Nice là một cách phân loại hàng hóa và dịch vụ được áp dụng cho việc đăng kí nhãn hiệu, được thiết lập theo Thỏa ước Nice (1957). Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Ni-xơ được chia thành 45 ...

Nhóm 32. Bia trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 32. Bia trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 16 tháng 10, 2015

Bảng phân loại Nice là một cách phân loại hàng hóa và dịch vụ được áp dụng cho việc đăng kí nhãn hiệu, được thiết lập theo Thỏa ước Nice (1957). Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Ni-xơ được chia thành 45 ...

Nhóm 31. Sản phẩm và hạt của nông nghiệp ... trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 31. Sản phẩm và hạt của nông nghiệp ... trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 16 tháng 10, 2015

Bảng phân loại Nice là một cách phân loại hàng hóa và dịch vụ được áp dụng cho việc đăng kí nhãn hiệu, được thiết lập theo Thỏa ước Nice (1957). Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Ni-xơ được chia thành 45 ...

Nhóm 30. Cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ ... trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 30. Cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ ... trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 16 tháng 10, 2015

Cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê;NhómTên sản phẩm tiếng AnhTên sản phẩm tiếng ViệtMã30All spiceHạt tiêu ...

Nhóm 29. Thịt, cá, gia cầm và thú săn trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 29. Thịt, cá, gia cầm và thú săn trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 16 tháng 10, 2015

Nhóm 29. Thịt, cá, gia cầm và thú săn; Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên sản phẩm tiếng Việt Mã 29 Albumen for food Albumin dùng cho thực phẩm 290001 29 Alginates for ...

Nhóm 28. Trò chơi, đồ chơi trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 28. Trò chơi, đồ chơi trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 16 tháng 10, 2015

Nhóm 28. Trò chơi, đồ chơi; Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên sản phẩm tiếng Việt Mã 28 Air pistols [toys] Súng hơi ngắn [đồ chơi] 280117 28 Amusement machines, automatic and ...

Nhóm 27. Thảm, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn ... trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 27. Thảm, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn ... trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 16 tháng 10, 2015

Nhóm 27. Thảm, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng dệt). Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên sản phẩm tiếng ...

Nhóm 26. Ðăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 26. Ðăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 16 tháng 10, 2015

Nhóm 26. Ðăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải; Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên sản phẩm tiếng Việt Mã 26 Artificial fruit Quả nhân tạo 260061 26 Artificial garlands Vòng ...

Nhóm 25. Quần áo, giày dép và mũ nón trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 25. Quần áo, giày dép và mũ nón trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 16 tháng 10, 2015

Nhóm 25. Quần áo, giày dép và mũ nón. Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên sản phẩm tiếng Việt Mã 25 Aprons [clothing] Tạp dề [quần áo] 250096 25 Babies' napkins of textile Tã ...