Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

  • Bài viết
  • 28 tháng 5, 2012
  • 670 lượt xem
  • 0 bình luận
Thủ tục Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư điều chỉnh của doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (tham khảo).

I. Thẩm quyền giải quyết:  Sở Kế hoạch và Đầu tư

II. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính:

1. Hồ sơ đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư:

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có làm thủ tục Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư như sau:

1.1    - Văn bản đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư:

1.2 - Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư (do người có thẩm quyền của doanh nghiệp ký "sao y bản chính" và đóng dấu).

1.3 - Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp – trong trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư có thay đổi nội dung của các hồ sơ đã ký trên (người có thẩm quyền của doanh nghiệp ký "sao y bản chính" và đóng dấu).

1.4 - Báo cáo tình hình hoạt động và báo cáo tài chính của doanh nghiệp đến thời điểm đăng ký điều chỉnh.

1.5 - Hồ sơ đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh của doanh nghiệp (nếu có thay đổi - dùng cho trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp): Nhà đầu tư chọn hồ sơ thay đổi tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp:

- Thủ tục thay đổi nội dung kinh doanh của Công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn nước ngoài

- Thủ tục thay đổi nội dung kinh doanh của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

- Thủ tục thay đổi nội dung kinh doanh của Công ty Cổ phần

- Thủ tục thay đổi nội dung kinh doanh của Công ty Hợp danh

2. Số lượng hồ sơ nộp:          01 bộ hồ sơ

 

III. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:         03 ngày làm việc (thông báo cho chủ đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có)

- Thời gian xem xét - cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết.
  • TAG :