Quy trình tư vấn Quy chế

  • Bài viết
  • 25 tháng 5, 2012
  • 624 lượt xem
  • 0 bình luận
Quy trình tư vấn Quy chế
Xin gửi tới quý khách hàng quy trình tư vấn xây dựng quy chế của Công ty như sau:

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Tư vấn, soạn thảo các Quy chế của Công ty, cơ bản gồm có:
- Quy chế về tổ chức bộ máy và quan hệ điều hành;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Quy chế hoạt động của Ban giám đốc;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Quy chế quản lý nhân sự và chính sách tiền lương, tiền thưởng;
- Quy chế quản lý hành chính, lưu trữ và bảo mật thông tin;
- Quy chế quản lý vốn, tài sản và công tác kế toán.
Các quy chế được xây dựng phải đáp ứng những yêu cầu sau:

- Bảo đảm tính tiên tiến: Phù hợp với chiến lược phát triển của công ty;
- Bảo đảm tính minh bạch trong quản lý: Có thể ngăn chặn được những hành vi lợi dụng tham ô, lãng phí tài sản của doanh nghiệp; gắn bó chặt chẽ giữa quyền lợi của người quản lý, người lao động với kết quả kinh doanh;
- Bảo đảm hợp pháp: Không trái với các quy định của pháp luật có liên quan;
- Bảo đảm tính khả thi: Chi tiết đến mức cao nhất để có thể thực hiện ngay;
- Bảo đảm tính đồng bộ: Không tạo ra sự mâu thuẫn giữa các quy chế;
2. Các bước xây dựng quy chế
Sau khi đã trao đổi, đàm phán và ký kết hợp đồng tư vấn, việc xây dựng các quy chế quản lý trong nội bộ doanh nghiệp cần qua các bước sau:

Bước 1: Chúng tôi khảo sát thực tế tại doanh nghiệp nhằm:

§ Nhận các tài liệu cần cung cấp;
§ Đánh giá thực trạng về công tác quản lý của doanh nghiệp;
§ Phát hiện những điểm yếu cần khắc phục;
§ Cùng lãnh đạo doanh nghiệp trao đổi để định hướng chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong khoảng 5 năm tới;
Thời gian của bước 1: Từ 1 đến 2 ngày làm việc tại doanh nghiệp;

Bước 2: Chúng tôi dự thảo lần 1 các quy chế.

Thời gian từ 30 ngày tuỳ thuộc vào số lượng các quy chế cần xây dựng theo hợp đồng;

Bước 3: Gửi các quy chế dự thảo để lãnh đạo doanh nghiệp góp ý

Thời gian dành cho việc nghiên cứu, góp ý 7 ngày.

Bước 4: Tiếp thu các góp ý

Có thể phải tổ chức cuộc họp với lãnh đạo doanh nghiệp để chúng tôi trình bày:

§ Những góp ý nào được tiếp thu;
§ Những góp ý nào không được tiếp thu và lý do;
Bước 5: Chúng tôi dự thảo lần 2 các quy chế.

Sau khi đã trình bày về việc tiếp thu các góp ý lần 1, Chúng tôi dự thảo lần 2 các quy chế. Thời gian 10 ngày.

Bước 6: Gửi dự thảo lần 2 để lãnh đạo doanh nghiệp góp ý lần cuối cùng;

Thời gian từ 5 đến 7 ngày làm việc;

Bước 7: Tiếp thu các góp ý lần 2;

Bước 8: Hoàn thiện các quy chế để công ty ban hành;

Liên hệ dịch vụ:
Luật sư Bắc Việt Luật
Mobile: 04. 66844775 – 0938188889 – Luật sư Vũ Ngọc Dũng
Email: lawyer.vu@bacvietluat.vn
  • TAG :