Thu hồi công nợ

  • Bài viết
  • 31 tháng 5, 2012
  • 503 lượt xem
  • 0 bình luận
Thu hồi công nợ

Luật Bắc Việt  luôn nỗ lực tìm kiếm các giải pháp giải quyết tranh chấp về thu hồi nợ mà không phải qua thủ tục tố tụng và tự hào về kinh nghiệm chuyên sâu của các luật sư trước các tòa án các cấp tại Việt Nam.

Nhờ vào các lợi thế của mình, các luật sư sẽ thay mặt khách hàng,trong nhiều vấn đề khác nhau như: thu hồi nợ quá hạn, buộc thi hành đối với phán quyết hoặc quyết định của trọng tài hoặc tòa án ở trong và ngoài nước, phục hồi vốn, tài sản, bất động sản, nợ thuê tài chính, nợ thuê máy móc, phá sản và giải thể công ty, tranh chấp về quyền ưu tiên giữa các chủ nợ...

- Đòi các khoản nợ khó đòi.

- Tư vấn pháp lý, phân tích hồ sơ công nợ.

- Tiến hành thu hồi nợ theo hợp đồng, ủy quyền.

- Dự báo nợ xấu.

- Điều tra thông tin về năng lực đối tác.

- Điều tra về các rủi ro khi tham gia kinh doanh hoặc đối tác có vấn đề nợ nần mà quý doanh nghiệp đang lo lắng.

***
  • TAG :