Thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tại Việt Nam - Hà Nội

  • Bài viết
  • 25 tháng 5, 2012
  • 526 lượt xem
  • 0 bình luận
Luật sư Bắc Việt Luật  tư vấn và hướng dẫn khách hàng thực hiện thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tại Hà nội

1. Quy trình, thủ tục thực hiện xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tại TP Hồ Chí Minh như sau:

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đến Sở văn hóa thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh.
- Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở văn hóa thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương để xem xét, cấp giấy phép; trường hợp không đủ tiêu chuẩn để đề nghị cấp giấy phép thì cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết;
- Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản đề nghị của Sở văn hóa thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương có trách nhiệm xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp giấy phép thì phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho Sở văn hóa thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh và doanh nghiệp biết.

2. Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tại bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (do Luật sư soạn thảo).
- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh.
- Phương án kinh doanh lữ hành quốc tế (do Luật sư cùng phối hợp soạn thảo).
- Chương trình du lịch cho khách quốc tế (do Luật sư cùng phối hợp soạn thảo).
- Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành.
- Bản sao thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành.
- Bản sao chứng minh thư của người điều hành doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế.
- Giấy xác nhận ký quỹ số tiền 250 triệu đồng của Ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam.

3. Thời gian cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế tại:
- 20 ngày làm viêc.
- Số lượng hồ sơ: 4 bộ


  • TAG :