Cấp Giấy phép xuất, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp

Cấp Giấy phép xuất, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp


* Tên Cơ quan tiếp nhận: Cục Hoá chất – Bộ Công Thương

* Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép xuất, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp đối với tổ chức

* Trình tự thực hiện                                                           

- Các tổ chức đề nghị cấp giấy phép nộp hồ sơ trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến  Cục Hóa chất (Bộ Công Thương)

- Cục Hóa chất kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Cục thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục Hóa chất thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 07 ngày làm việc, Cục Hóa chất cấp giấy phép cho tổ chức. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Cục Hóa chất trả lời bằng văn bản cho tổ chức, nêu rõ lý do không cấp giấy phép.

- Tổ chức nhận Giấy phép trực tiếp tại Cục Hóa chất hoặc bằng đường bưu điện.

* Hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp;

- Bản sao quyết định phê duyệt hạn ngạch xuất, nhập khẩu;

- Báo cáo số lượng hạn ngạch xuất, nhập khẩu đã thực hiện;

- Bản sao hợp đồng mua vật liệu nổ công nghiệp với doanh nghiệp nước ngoài;

- Bản sao hợp đồng bán vật liệu nổ công nghiệp với doanh nghiệp trong nước.

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

* Giá dịch vụ: Liên hệ mail: giayphep@bacvietluat.vn để nhận báo giá.
  • TAG :