Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

* Tên Cơ quan cấp phép: Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

* Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

* Trình tự thực hiện                                                           

- Thương nhân nộp hồ sơ đến Bộ Công Thương

- Bộ Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương tiến hành thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo cho thương nhân theo mẫu quy định tại Nghị định số 109/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho thương nhân.

*  Hồ sơ                                                                                 

- Đơn đề nghị (theo mẫu quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định số 109/2010/NĐ-CP);

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư;

- Bản chính bản kê kho chứa, bản chính bản kê cơ sở xay, xát (theo mẫu quy định tại Phụ lục IV, phụ lục V kèm theo Nghị định số 109/2010/NĐ-CP) đã được Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác nhận.

* Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Giá dịch vụ: Liên hệ mail: giayphep@bacvietluat.vn để nhận báo giá.
  • TAG :