Giấy phép nhập khẩu mỹ phẩm

Giấy phép nhập khẩu mỹ phẩm
Nhập khẩu mỹ phẩm là hoạt động thường xuyên của các công ty xuất nhập khẩu, nhưng nhiều khi các đơn vị lại không thông thạo thủ tục hồ sơ. Hãy liên hệ tới Việt Tín để được tư vấn các thủ tục liên quan tới việc nhập khẩu mỹ phẩm hoàn toàn miễn phí.Dịch vụ tư vấn công bố mỹ phẩm tại Việt TínDịch vụ tư vấn công bố mỹ phẩm tại Việt Tín

Điều kiện nhập khẩu mỹ phẩm

Mỹ phẩm của bạn phải được công bố chất lượng và công bố lưu hành trong nước, bạn phải nhập khẩu tạm mẫu để hoàn thành các thủ tục công bố mỹ phẩm.

Công ty của bạn phải có chức năng nhập khẩu và phân phối mỹ phẩm thể hiện trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Dịch vụ tư vấn xin giấy phép nhập khẩu

Khách hàng tư vấn Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu tại Việt Tín sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí của công ty như:

- Việt Tín sẽ Tư vấn pháp lý cho khách hàng những vấn đề liên quan đến hoạt động xin Giấy phép nhập khẩu mỹ phẩm như: Tư vấn các điều kiện cấp Giấy phép nhập khẩu mỹ phẩm, Tư vấn soạn hồ sơ chuẩn xin Giấy phép nhập khẩu mỹ phẩm…Việt Tín sẽ kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;

Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc xin Giấy phép nhập khẩu mỹ phẩm, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;

  1. Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

  2.   Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Việt Tín sẽ tiến hành soạn Hồ sơ xin cấp Giấy phép nhập khẩu mỹ phẩm cho khách hàng;

  3.   Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

  4.   Đại diện khách hàng nộp Hồ sơ xin cấp Giấy phép nhập khẩu mỹ phẩm cho cơ quan có thẩm quyền;

  5.   Đại diện theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

  6.   Đại diện nhận Giấy phép nhập khẩu mỹ phẩm cho khách hàng.

  • TAG :