Dịch vụ tư vấn thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bán buôn rượu bia phạm vi 2 tỉnh trở lên

Hồ sơ Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn rượu – bia từ hai tỉnh trở lên:

1. Trình tự thực hiện như sau:
- Thương nhân bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) gửi hồ sơ về Bộ Công Thương
- Bộ Công Thương kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ thương nhân.
- Bộ Công Thương tiến hành thẩm định hồ sơ và các điều kiện cần thiết.
- Trong trường hợp hồ sơ và các điều kiện đáp ứng yêu cầu, Bộ Công Thương quyết định cấp Giấy phép kinh doanh rượu cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

2. Hồ sơ thực hiện bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế;
- Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhà cung cấp rượu
- Phương án kinh doanh;
- Hồ sơ địa điểm kinh doanh.

3. Căn cứ pháp lý:
- Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh rượu.
- Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh rượu, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2008.


  • TAG :