Xác nhận khai báo hóa chất nguy hiểm

Xác nhận khai báo hóa chất nguy hiểm


* Tên Cơ quan tiếp nhận: Cục Hoá chất – Bộ Công Thương

*  Tên thủ tục hành chính: Xác nhận khai báo hóa chất nguy hiểm

* Trình tự thực hiện                                                           

- Các tổ chức đề nghị xác nhận khai báo hóa chất nguy hiểm nộp hồ sơ trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến  Cục Hóa chất (Bộ Công Thương)

- Cục Hóa chất kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Cục thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục Hóa chất thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 15 ngày làm việc, Cục Hóa chất cấp giấy xác nhận cho tổ chức. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Cục Hóa chất trả lời bằng văn bản cho tổ chức, nêu rõ lý do không cấp.

- Tổ chức nhận Giấy xác nhận khai báo hóa chất nguy hiểm trực tiếp tại Cục Hóa chất hoặc bằng đường bưu điện.

*  Hồ sơ                                                                              

-     Giấy phép đăng ký kinh doanh

-     Bản sao hợp lệ đồng nhập khẩu;

-     Phiếu an toàn hoá chất (bản tiếng nguyên gốc hoặc tiếng anh + bản tiếng việt);

-     Bản khai báo hoá chất nguy hiểm có chữ ký của người đứng đầu cơ sở hoạt động hoá chất;

-    Bản sao tờ khai hải quan

*  Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ khi có đầy đủ hồ sơ

* Giá dịch vụ: Liên hệ mail: giayphep@bacvietluat.vn để nhận báo giá.
  • TAG :