Chấp thuận nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá

Chấp thuận nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá

*  Tên Cơ quan tiếp nhận:   Vụ Công nghiệp nhẹ

* Tên thủ tục hành chính:    Chấp thuận nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá đối với cá nhân, tổ chức

* Trình tự thực hiện

- Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến  Bộ Công Thương

- Bộ Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 4 ngày làm việc, Bộ thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 07 ngày làm việc, Bộ Công Thương có văn bản chấp thuận nhập khẩu máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp, nêu rõ lý do không đồng ý.

- Doanh nghiệp nhận văn bản chấp thuận nhập khẩu máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá trực tiếp tại tại Bộ hoặc bằng đường bưu điện.

*  Hồ sơ         

- Công văn xin nhập khẩu máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá

- Hồ sơ dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bản sao công văn chấp thuận của Bộ Công Thương;

* Thời hạn giải quyết:           15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Giá dịch vụ: Liên hệ mail: giayphep@bacvietluat.vn để nhận báo giá.
  • TAG :