Nhập khẩu thuốc- các yêu cầu và điều kiện hành chính để xin cấp giấy phép

Nhập khẩu thuốc-  các yêu cầu và điều kiện hành chính để xin cấp giấy phép

Các yêu cầu và điều kiện hành chính để xin cấp giấy phép nhập khẩu thuốc

1. A) Đối với thuốc chứa dược chất chưa có số đăng ký ở Việt Nam:
– Dược chất trước đây đã có số đăng ký lưu hành ở Việt Nam nhưng tại thời điểm nộp hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu thì số đăng ký lưu hành hết hiệu lực hoặc không thực hiện đăng ký lại;
– Dược chất đã được lưu hành ở các quốc gia trên thế giới nhưng chưa có số đăng ký tại Việt Nam, trừ các dược chất mới;B) Đối với thuốc chứa dược chất thuộc các nhóm tác dụng dược lý/ dạng bào chế có ít số đăng ký lưu hành tại Việt Nam (căn cứ  theo danh mục thuốc có số đăng ký lưu hành  công bố theo từng giai đoạn bởi Cục Quản lý dược Việt Nam);
C) Thuốc chuyên khoa, thuốc hiếm, thuốc đặc trị, thuốc có dạng bào chế đặc biệt nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị;
Quyết định 151/QĐ-BNN-TT năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
2. Công ty Dược phẩm Trung ương 2, Công ty Dược Trung ương 3, Công ty Dược phẩm Trung ương 1, Công ty Dược Sài Gòn, YTECO, HAPHARCO… là các đơn vị chịu trách nhiệm cung ứng nguyên liệu và thuốc thành phẩm gây nghiện cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng trên cả nước. Thông tư 19/2014/TT-BYT về quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.  
3. Công ty Dược phẩm Trung ương 2, Công ty Dược Trung ương 3, Công ty Dược Sài Gòn, .Công ty Dược phẩm Trung ương 1, YTECO, HAPHARCO chịu trách nhiệm cung ứng nguyên liệu, thuốc thành phẩm hướng tâm thần, tiền chất cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng trên cả nước. Thông tư 19/2014/TT-BYT về quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
  • TAG :