Dịch vụ xin Thủ tục xin giấy phép kinh doanh massage của Luật Bắc Việt

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh massage

I. Hồ sơ đăng ký kinh doanh dịc vụ xoa bóp “Massage” gồm có:
* Bác sĩ phụ trách:
+ Đơn xin cấp phép hành nghề dịch vụ xoa bóp;
+ Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học y;
+ Bản sao có công chứng văn bằng chuyên môn (phục hồi chức năng hoặc chứng chỉ đào tạo về chuyên ngành vật lý trị liệu-phục hồi chức năng tại các trường được Bộ Y tế chỉ định;
+ Văn bản của lãnh đạo cơ quan cho phép làm ngoài giờ (nếu là cán bộ đương chức);
+ Giấy khám sức khoẻ và xác nhận đủ sức khoẻ để hành nghề của cơ quan khám chữa bệnh từ cấp huyện trở lên cấp (giấy khám sức khỏe có giá trị trong thời gian 06 tháng kể từ ngày khám);
+ Bản sao có công chứng hợp đồng lao động giữa Bác sĩ và chủ cơ sở kinh doanh và 01 bản đăng ký hợp đồng lao động của cơ sở đã được Phòng Nội vụ – Lao động cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ký duyệt.
* Nhân viên kỹ thuật xoa bóp:
+ Bản sao có công chứng chứng chỉ đào tạo chuyên môn kỹ thuật và xoa bóp do một trong các trường được Bộ Y tế chỉ định.
+ Giấy khám sức khoẻ và xác nhận đủ sức khoẻ để hành nghề của cơ quan khám chữa bệnh từ cấp huyện trở lên cấp (giấy khám sức khỏe có giá trị trong thời gian 06 tháng kể từ ngày khám).
+ Bản sao có công chứng hợp đồng lao động với chủ cơ sở kinh doanh có sự đồng ý về chuyên môn của Bác sĩ phụ trách và 01 bản đăng ký hợp đồng lao động của cơ sở đã được Phòng Nội vụ – Lao động cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ký duyệt.
II. Dịch vụ tư vấn do Luật Bắc Việt cung cấp:
- Tư vấn các vấn các điều kiện cụ thể đối với hoạt động kinh doanh dịc vụ xoa bóp “Massage”;
- Tư vấn soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ xin giấy kinh doanh dịc vụ xoa bóp “Massage”;
- Bravolaw sẽ nhận sự ủy quyền của Quý khách hàng thực hiện toàn bộ các hoạt động liên quan đến việc xin cấp giấy phép kinh doanh dịc vụ xoa bóp “Massage” tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • TAG :