Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp

Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp


* Tên Cơ quan tiếp nhận: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương

*  Tên thủ tục hành chính: Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp

*  Trình tự thực hiện                                                        

- Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến  Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) - 25 Ngô Quy

- Cục kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc, Cục thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục thẩm định nội dung hồ sơ, trường hợp cần thiết, thẩm tra thực tế. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 07 ngày làm việc, Cục cấp Giấy phép cho doanh nghiệp. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Cục trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp, nêu rõ lý do không cấp phép.

- Doanh nghiệp nhận Giấy phép trực tiếp tại Cục hoặc bằng đường bưu điện.

*  Hồ sơ                                                                              

- Đơn xin điều chỉnh giấy phép sử dụng VLNCN

- Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

- Giấy phép đang sử dụng và những bổ sung, thay đổi (nếu có)

- Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập đơn vị, đăng ký kinh doanh. Nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải có Giấy phép đầu tư

- Bản sao hợp lệ giấy phép hoạt động khoáng sản đối với các đơn vị hoạt động khoáng sản; giấy phép thăm dò, khai thác dầu khí đối với các đơn vị hoạt động dầu khí; Quyết định trúng thầu thi công công trình hoặc Hợp đồng nhận thầu, giấy uỷ quyền thực hiện hợp đồng thi công công trình. Trong các giấy tờ trên phải ghi rõ nhu cầu sử dụng VLNCN

- Thiết kế nổ mìn đối với các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản quy mô công nghiệp, Phương án nổ mìn đối với hoạt động khai thác tận thu khoáng sản, các hoạt động phục vụ mục đích sản xuất, đào tạo huấn luyện, nghiên cứu khoa học khác. Thiết kế hoặc phương án nổ mìn phải được lãnh đạo đơn vị duyệt

- Hồ sơ kho bảo quản, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển VLNCN thoả mãn các quy định tại QCVN 02 : 2008/BCT

- Quyết định bổ nhiệm Người chỉ huy nổ mìn của Thủ trưởng đơn vị

*  Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Giá dịch vụ: Liên hệ mail: giayphep@bacvietluat.vn để nhận báo giá.
  • TAG :