Quy trình thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 
Thủ tục

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.(TTHC Mức độ 2)

Trình tự thực hiện

Tổ chức, Cá nhân:
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Nộp tại Chi cục ATVSTP, nhận Phiếu tiếp nhận hồ sơ - hẹn trả kết quả
Chi cục ATVSTP:
Tiếp nhận và thụ lý hồ sơ khi hồ sơ đúng, đủ, hợp lệ, ghi phiếu nhận và ngày trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ.

Cách thức thực hiện

Hồ sơ nhận trực tiếp tại trụ sở cơ quan Chi cục ATVSTP (Bộ phận một cửa).

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận

2- Bản sao công chứng giấy phép đăng ký kinh doanh

3- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ bảo đảm điều kiện VSATTP, bao gồm:

  - Bản vẽ sơ đồ mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh và các khu vực xung quanh.

 - Bản mô tả quy trình chế biến (quy trình công nghệ) cho nhóm sản phẩm hoặc mỗi sản phẩm đặc thù.

4- Bản cam kết đảm bảo VSATTP đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất và kinh doanh.

5- Bản sao công chứng giấy chứng nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh

6- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức VSATTP của từng cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh thực phẩm trong cơ sở.

7- Đối với cơ sở đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng VSATTP theo HACCP, trong hồ sơ có bản sao công chứng giấy chứng nhận HACCP.

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ tại Chi cục ATVSTP

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, Cá nhân

Cơ quan thực hiện

Sở Y tế

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận

Lệ phí

Phí thẩm định xét duyệt hồ sơ: 50 000đồng/1 hồ sơ Phí kiểm tra thẩm định:200 000đồng/1 cơ sở

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai


Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Cơ sở phải đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị và những điều kiện khác theo quy định

Cơ sở pháp lý

- Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26/7/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội
- Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm
- Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày 08/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm. Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
- Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học. Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
- Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng VSATTP.
  • TAG :