Thủ tục xác nhận mất quốc tịch Việt Nam


Lĩnh vực thống kê:Tư pháp

Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND tỉnh Quảng NamCơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Tư phápCơ quan phối hợp (nếu có):

Công an tỉnh, UBND tỉnh.Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chínhThời hạn giải quyết:

30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Trường hợp phức tạp phải xác minh thì kéo dài thêm 30 ngàyĐối tượng thực hiện:

Cá nhânTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Đơn xin chứng nhận mất quốc tịch Việt Nam Mức thu: 500.000đ Thông tư liên tịch số 08/199...Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận
  • TAG :