Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

 



















































Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
Trình tự thực hiện - Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.- Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính.

Khi đến nộp hồ sơ, công dân đại diện cho tổ chức phải xuất trình giấy giới thiệu của tổ chức.

- Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận, thụ lí, giải quyết hồ sơ, trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn công dân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Tổ chức nhận kết quả theo phiếu hẹn.

•    Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính: từ 8 giờ đến  11 giờ; từ 13h30 giờ đến 16 giờ 30 các ngày làm việc trong tuần.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính tại địa chỉ 185 Giảng Võ - Đống Đa – Hà Nội, hoặc qua văn thư (đối với các hồ sơ gửi qua đường văn thư sẽ được Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính thông báo tại trụ sở cơ quan trong vòng 10 ngày. Quá thời hạn trên, nếu công dân, tổ chức không đến liên hệ nộp trực tiếp thì hồ sơ sẽ được chuyển lưu trữ trong thời hạn 1 tháng. Quá thời hạn này hồ sơ sẽ bị hủy bỏ).
Thành phần số lượng hồ sơ a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:- Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (theo mẫu).

- 02 bộ bản thảo tài liệu có đóng dấu tại trang tên sách và dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép; trường hợp tài liệu bằng tiếng nước ngoài hoặc tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam phải kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ bản chính)
Thời hạn giải quyết 7 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy phép
Lệ phí Theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai - Tờ khai nộp lưu chiểu xuất bản phẩm- Đơn xin phép xuất bản tài liệu không kinh doanh


Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý - Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 03 tháng 6 năm 2008.- Nghị định số111/2005/NĐ-CP

ngày 26/08/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản.

- Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản.

- Thông tư số29/2010/TT-BTTTT

ngày 30/12/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định việc xuất bản tài liệu không kinh doanh.

- Quyết định số 31/2006/QĐ-BVHTT ngày 01/03/2006 của Bộ Văn hoá Thông tin về việc ban hành mẫu giấy phép, đơn xin phép, giấy xác nhận đăng ký, tờ khai nộp lưu chiểu sử dụng trong hoạt động xuất bản.

Nguồn:

http://hanoi.gov.vn/web/guest/31/-/vdocview/SXGf/32140
  • TAG :