Giấy phép xin đăng ký mã số mã vạch

Luật Bắc Việt là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn xin Giấy mã số mã vạch cho các khách hàng trên toàn Quốc, chúng tôi sẽ đại diện giao dịch với cơ quan Nhà nước để hoàn tất việc cấp mã số mã vạch cho khách hàng.

TƯ VẤN XIN CẤP MÃ SỐ MÃ VẠCH  TẠI LUẬT Bắc Việt:

Công việc mà các luật sư của chúng tôi thực hiện cho khách hàng như sau:

1: Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý và các khía cạnh pháp luật khác liên quan đến việc cấp mã số mã vạch tại Việt Nam;

2: Nghiên cứu và xem xét các hồ sơ cấp cấp mã số mã vạch cho khách hàng cung cấp;

3: Tư vấn chi tiết về tính hợp pháp và hợp lệ của từng tài liệu cũng như việc sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các tài liệu đó;

4: Sửa đổi, bổ sung các tài liệu không chính xác và/hoặc chuẩn bị các tài liệu mới để đáp ứng kịp yêu cầu về mặt thời gian theo quy định của pháp luật hiện hành;

5: Hoàn thiện hồ sơ cấp mã số mã vạch để tiến hành đăng ký tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

6: Tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

7: Theo dõi quy trình thẩm định để sớm nhận được ý kiến phản hồi của chuyên viên cho việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ;

8: Tư vấn cho khách hàng về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ công bố và chuẩn bị các tài liệu sửa đổi, bổ sung (nếu có);

9: Báo cáo cụ thể bằng văn bản cho khách hàng về tình trạng hồ sơ trong quá trình thẩm định;

10: Theo dõi quy trình thẩm định hồ sơ và đạt được và gửi Giấy đăng ký mã vạch tới khách hàng
  • TAG :