Thủ tục Cấp giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư


Lĩnh vực thống kê:Bổ trợ tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Tư pháp Nghệ AnCơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

KhôngCơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Tư pháp Nghệ AnCơ quan phối hợp (nếu có):

KhôngCách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chínhThời hạn giải quyết:

7 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơĐối tượng thực hiện:

Tất cảTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí đăng ký 100.000 đồng Quyết định 40/2008/QĐ-UBND n...Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy đăng ký
  • TAG :