Thủ tục đăng ký việc xác định lại giới tính có yếu tố nước ngoàiCơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Tư phápCơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Phòng Hành chính tư pháp – Bổ trợ tư pháp – Sở Tư phápCách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chínhThời hạn giải quyết:

Trong thời gian 05 ngày làm việcĐối tượng thực hiện:

Cá nhânTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí hộ tịch 20.000đ/lần Quyết định số 49/2007/QĐ-UBN…Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính

  • TAG :