Thủ tục đăng ký việc xác định lại dân tộc có yếu tố nước ngoài


Lĩnh vực thống kê:Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu.Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Phòng Hành chính tư pháp - Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu.Cơ quan phối hợp (nếu có):

Không.Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chínhThời hạn giải quyết:

04 ngày làm việc, trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn là 08 ngày.Đối tượng thực hiện:

Cá nhânTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không


Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính
  • TAG :